ชื่อเรื่อง : ประชาสัมพันธ์ข่าวด้านการคุ้มครองผู้บริโภค
รายละเอียด :
ด้วย สคบ. แจ้งประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ข่าว สคบ. ด้านการคุ้มครองผู้บริโภค จำนวน ๑ เรื่อง และอินโฟกราฟิก จำนวน ๓ เรื่อง ดังนี้
1. ข่าวด้านการคุ้มครองผู้บริโภค เรื่อง เช็คให้ชัวร์ ก่อนใช้บริการ "ศูนย์บริการดูแลผู้สูงอายุ" ธุรกิจควบคุมสัญญา
2. อินโฟกราฟิก จำนวน 3 เรื่อง ดังนี้
2.1 อินโฟกราฟิก เรื่อง 5เรื่องต้องรู้ ก่อนใช้ "บริการดูแลผู้สูงอายุ"
2.2 อินโฟกราฟิก เรื่อง ส่อง 5 สินค้าอันตรายใกล้ตัว
2.3 อินโฟกราฟิก เรื่อง สิทธิผู้ค้ำประกันเมื่อผู้กู้เบี้ยวหนี้
งานสาธารณสุข สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลหัวนา ขอประชาสัมพันธ์ข่าวดังกล่าวให้ประชาชนในพื้นที่ตำบลหัวนาทราบโดยทั่วกัน
ชื่อไฟล์ : TeTfE4IWed92111.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : 6hF3ThUWed92114.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : vfdAqPMWed92117.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : 3GKrjEZWed92119.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้