ชื่อเรื่อง :

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : รอปรับปรุง file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: รอปรับปรุง ../add_file/รอปรับปรุง
ชื่อไฟล์ : เขียนคำร้องเรียน file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: เขียนคำร้องเรียน ../add_file/เขียนคำร้องเรียน
ชื่อไฟล์ : รอปรับปรุง file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: รอปรับปรุง ../add_file/รอปรับปรุง
ชื่อไฟล์ : https://www.google.com/ file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: https://www.google.com/ ../add_file/https://www.google.com/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : รายละเอียด(ถ้ามี) จะไม่แสดงกรณีไม่กรอกข้อมูล file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: รายละเอียด(ถ้ามี) จะไม่แสดงกรณีไม่กรอกข้อมูล ../add_file/รายละเอียด(ถ้ามี) จะไม่แสดงกรณีไม่กรอกข้อมูล
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : องค์การบริหารส่วนตำบลหัวนา ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหัวนา เลขที่ 150 หมู่ที่ 3 บ้านข่าใหญ่ ถ.วังหมื่น – สร้างเสี่ยน ต.หัวนา อ.เมือง จ.หนองบัวลำภู 39000 โทรศัพท์ 042-315962 โทรสาร. 042-315962 Email: saraban@huana-nbp.go.th Website: https://www.huana-nbp.go.th/ file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: องค์การบริหารส่วนตำบลหัวนา ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหัวนา เลขที่ 150 หมู่ที่ 3 บ้านข่าใหญ่ ถ.วังหมื่น – สร้างเสี่ยน ต.หัวนา อ.เมือง จ.หนองบัวลำภู 39000 โทรศัพท์ 042-315962 โทรสาร. 042-315962 Email: saraban@huana-nbp.go.th Website: https://www.huana-nbp.go.th/ ../add_file/องค์การบริหารส่วนตำบลหัวนา ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหัวนา เลขที่ 150 หมู่ที่ 3 บ้านข่าใหญ่ ถ.วังหมื่น – สร้างเสี่ยน ต.หัวนา อ.เมือง จ.หนองบัวลำภู 39000 โทรศัพท์ 042-315962 โทรสาร. 042-315962 Email: saraban@huana-nbp.go.th Website: https://www.huana-nbp.go.th/
ชื่อไฟล์ : " class="w3-tag w3-theme-d4 w3-round w3-margin"> file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : เรียนพี่น้องชาวตำบลหัวนาทุกท่าน ตามที่ครม.ได้มีมติเมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2565 อนุมัติการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2565 งบกลางรายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น เพื่อแก้ไขเยียวยาความเดือนร้อนเสียหายในบางกรณี การจ่ายเงินช่วยเหลือพิเศษผู้สูงอายุล่าสุด กรมบัญชีกลาง ได้โอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารให้แก่ผู้มีสิทธิรับเงิน โดยตรงแทนกรมกิจการผู้สูงอายุ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ วันที่19 กรกฎาคม 2565 เข้าบัญชี เป็นที่เรียบร้อยแล้ว การจ่ายเงินช่วยเหลือพิเศษแก่ผู้สูงอายุในครั้งนี้ ซึ่งจะจ่ายเพิ่มจาก “เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ” โดยมีกำหนดการจ่ายเงินแบ่งเป็น 3 งวด ดังนี้• งวดแรก จ่ายวันที่ 19 ก.ค.2565 จำนวน 4 เดือนตั้งแต่งวดเดือนเม.ย.- ก.ค.65 (ตามสิทธิที่เคยได้รับเบี้ยยังชีพ)• งวดที่ 2 จ่ายวันที่ 19 ส.ค.65• งวดที่ 3 จ่ายวันที่ 19 ก.ย.651.อายุ 60 – 69 ปี รับเงินช่วยเหลือพิเศษเพิ่ม 100 บาท/เดือน2.อายุ 70 – 79 ปี รับเงินช่วยเหลือพิเศษเพิ่ม 150 บาท/เดือน3.อายุ 80 – 89 ปี เงินช่วยเหลือพิเศษเพิ่ม 200 บาท/เดือน4.อายุ 90 ปีขึ้นไป รับเงินช่วยเหลือพิเศษเพิ่ม 250 บาท/เดือนซึ่งตอนนี้เงินได้เข้าบัญชีพี่น้องคนตำบลหัวนาเป็นที่เรียบร้อยแล้ว (เนื่องจากผู้สูงอายุในเขตตำบลหัวนารับเงินโดยวิธีการโอนเข้าบัญชีโดยตรงทำให้ได้รับเงินรวดเร็ว) ในส่วนของคนที่เสียชีวิตและมีสิทธิได้รับเงิน ซึ่งปัจจุบัน อบต หัวนาต้องรอแนวทางแจ้งจากกรมกิจการผู้สูงอายุ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ก่อน จึงจะสามารถดำเนินการได้ ซึ่งหลักการจ่ายต้องจ่ายให้กับทายาทโดยธรรมของผู้ที่เสียชีวิต งานพัฒนาชุมชน สำนักปลัด อบต.หัวนาโทร 042-315962 หรือ 0879341949 (นักพัฒนาชุมชน) file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: เรียนพี่น้องชาวตำบลหัวนาทุกท่าน ตามที่ครม.ได้มีมติเมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2565 อนุมัติการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2565 งบกลางรายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น เพื่อแก้ไขเยียวยาความเดือนร้อนเสียหายในบางกรณี การจ่ายเงินช่วยเหลือพิเศษผู้สูงอายุล่าสุด กรมบัญชีกลาง ได้โอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารให้แก่ผู้มีสิทธิรับเงิน โดยตรงแทนกรมกิจการผู้สูงอายุ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ วันที่19 กรกฎาคม 2565 เข้าบัญชี เป็นที่เรียบร้อยแล้ว การจ่ายเงินช่วยเหลือพิเศษแก่ผู้สูงอายุในครั้งนี้ ซึ่งจะจ่ายเพิ่มจาก “เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ” โดยมีกำหนดการจ่ายเงินแบ่งเป็น 3 งวด ดังนี้• งวดแรก จ่ายวันที่ 19 ก.ค.2565 จำนวน 4 เดือนตั้งแต่งวดเดือนเม.ย.- ก.ค.65 (ตามสิทธิที่เคยได้รับเบี้ยยังชีพ)• งวดที่ 2 จ่ายวันที่ 19 ส.ค.65• งวดที่ 3 จ่ายวันที่ 19 ก.ย.651.อายุ 60 – 69 ปี รับเงินช่วยเหลือพิเศษเพิ่ม 100 บาท/เดือน2.อายุ 70 – 79 ปี รับเงินช่วยเหลือพิเศษเพิ่ม 150 บาท/เดือน3.อายุ 80 – 89 ปี เงินช่วยเหลือพิเศษเพิ่ม 200 บาท/เดือน4.อายุ 90 ปีขึ้นไป รับเงินช่วยเหลือพิเศษเพิ่ม 250 บาท/เดือนซึ่งตอนนี้เงินได้เข้าบัญชีพี่น้องคนตำบลหัวนาเป็นที่เรียบร้อยแล้ว (เนื่องจากผู้สูงอายุในเขตตำบลหัวนารับเงินโดยวิธีการโอนเข้าบัญชีโดยตรงทำให้ได้รับเงินรวดเร็ว) ในส่วนของคนที่เสียชีวิตและมีสิทธิได้รับเงิน ซึ่งปัจจุบัน อบต หัวนาต้องรอแนวทางแจ้งจากกรมกิจการผู้สูงอายุ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ก่อน จึงจะสามารถดำเนินการได้ ซึ่งหลักการจ่ายต้องจ่ายให้กับทายาทโดยธรรมของผู้ที่เสียชีวิต งานพัฒนาชุมชน สำนักปลัด อบต.หัวนาโทร 042-315962 หรือ 0879341949 (นักพัฒนาชุมชน) ../add_file/เรียนพี่น้องชาวตำบลหัวนาทุกท่าน ตามที่ครม.ได้มีมติเมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2565 อนุมัติการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2565 งบกลางรายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น เพื่อแก้ไขเยียวยาความเดือนร้อนเสียหายในบางกรณี การจ่ายเงินช่วยเหลือพิเศษผู้สูงอายุล่าสุด กรมบัญชีกลาง ได้โอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารให้แก่ผู้มีสิทธิรับเงิน โดยตรงแทนกรมกิจการผู้สูงอายุ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ วันที่19 กรกฎาคม 2565 เข้าบัญชี เป็นที่เรียบร้อยแล้ว การจ่ายเงินช่วยเหลือพิเศษแก่ผู้สูงอายุในครั้งนี้ ซึ่งจะจ่ายเพิ่มจาก “เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ” โดยมีกำหนดการจ่ายเงินแบ่งเป็น 3 งวด ดังนี้• งวดแรก จ่ายวันที่ 19 ก.ค.2565 จำนวน 4 เดือนตั้งแต่งวดเดือนเม.ย.- ก.ค.65 (ตามสิทธิที่เคยได้รับเบี้ยยังชีพ)• งวดที่ 2 จ่ายวันที่ 19 ส.ค.65• งวดที่ 3 จ่ายวันที่ 19 ก.ย.651.อายุ 60 – 69 ปี รับเงินช่วยเหลือพิเศษเพิ่ม 100 บาท/เดือน2.อายุ 70 – 79 ปี รับเงินช่วยเหลือพิเศษเพิ่ม 150 บาท/เดือน3.อายุ 80 – 89 ปี เงินช่วยเหลือพิเศษเพิ่ม 200 บาท/เดือน4.อายุ 90 ปีขึ้นไป รับเงินช่วยเหลือพิเศษเพิ่ม 250 บาท/เดือนซึ่งตอนนี้เงินได้เข้าบัญชีพี่น้องคนตำบลหัวนาเป็นที่เรียบร้อยแล้ว (เนื่องจากผู้สูงอายุในเขตตำบลหัวนารับเงินโดยวิธีการโอนเข้าบัญชีโดยตรงทำให้ได้รับเงินรวดเร็ว) ในส่วนของคนที่เสียชีวิตและมีสิทธิได้รับเงิน ซึ่งปัจจุบัน อบต หัวนาต้องรอแนวทางแจ้งจากกรมกิจการผู้สูงอายุ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ก่อน จึงจะสามารถดำเนินการได้ ซึ่งหลักการจ่ายต้องจ่ายให้กับทายาทโดยธรรมของผู้ที่เสียชีวิต งานพัฒนาชุมชน สำนักปลัด อบต.หัวนาโทร 042-315962 หรือ 0879341949 (นักพัฒนาชุมชน)
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : องค์การบริหารส่วนตำบลหัวนา ขอเชิญท่านร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการประเมินคุณธรรมความโปร่งใสระดับชาติให้คะแนนการบริหารงานภายในองค์กร เพื่อให้คะแนนและให้ข้อมูลแก่ผู้บริหารงานหน่วยงานโดยตรง สำหรับบุคลากรในหน่วยงานองค์การบริหารส่วนตำบลหัวนา ที่ทำงานให้กับหน่วยงานมาเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปี file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: องค์การบริหารส่วนตำบลหัวนา ขอเชิญท่านร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการประเมินคุณธรรมความโปร่งใสระดับชาติให้คะแนนการบริหารงานภายในองค์กร เพื่อให้คะแนนและให้ข้อมูลแก่ผู้บริหารงานหน่วยงานโดยตรง สำหรับบุคลากรในหน่วยงานองค์การบริหารส่วนตำบลหัวนา ที่ทำงานให้กับหน่วยงานมาเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปี ../add_file/องค์การบริหารส่วนตำบลหัวนา ขอเชิญท่านร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการประเมินคุณธรรมความโปร่งใสระดับชาติให้คะแนนการบริหารงานภายในองค์กร เพื่อให้คะแนนและให้ข้อมูลแก่ผู้บริหารงานหน่วยงานโดยตรง สำหรับบุคลากรในหน่วยงานองค์การบริหารส่วนตำบลหัวนา ที่ทำงานให้กับหน่วยงานมาเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปี
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : องค์การบริหารส่วนตำบลหัวนา ขอเชิญท่านร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการประเมินคุณธรรมความโปร่งใสระดับชาติให้คะแนนการบริหารงานภายในองค์กร เพื่อให้คะแนนและให้ข้อมูลแก่ผู้บริหารงานหน่วยงานโดยตรง สำหรับบุคคล นิติบุคคล บริษัทเอกชนหรือหน่วยงานรัฐ ที่เคยมารับบริการหรือมาติดต่อกับ หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลหัวนา file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: องค์การบริหารส่วนตำบลหัวนา ขอเชิญท่านร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการประเมินคุณธรรมความโปร่งใสระดับชาติให้คะแนนการบริหารงานภายในองค์กร เพื่อให้คะแนนและให้ข้อมูลแก่ผู้บริหารงานหน่วยงานโดยตรง สำหรับบุคคล นิติบุคคล บริษัทเอกชนหรือหน่วยงานรัฐ ที่เคยมารับบริการหรือมาติดต่อกับ หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลหัวนา ../add_file/องค์การบริหารส่วนตำบลหัวนา ขอเชิญท่านร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการประเมินคุณธรรมความโปร่งใสระดับชาติให้คะแนนการบริหารงานภายในองค์กร เพื่อให้คะแนนและให้ข้อมูลแก่ผู้บริหารงานหน่วยงานโดยตรง สำหรับบุคคล นิติบุคคล บริษัทเอกชนหรือหน่วยงานรัฐ ที่เคยมารับบริการหรือมาติดต่อกับ หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลหัวนา
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : วันที่31 มีนาคม 2565 กิจการสภาประชุมสภาองค์กรการบริหารส่วนตำบลหัวนาสมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่1ประจำปี 2565 โดย นายนิติเทพ บุญอุ้ม ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหัวนา พร้อมด้วยรองประธานฯ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหัวนา คณะผู้บริหาร โดย นายนนทศักดิ์ สุดจิตร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวนา นางสาวสวรินทร์ สังข์ชัย รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวนา นายบุญรื่น มาลา เลขานุการนายกฯ นายสมเกียรติ มุขธระโกษา ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหัวนา พร้อมข้าราชการ ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลหัวนา file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: วันที่31 มีนาคม 2565 กิจการสภาประชุมสภาองค์กรการบริหารส่วนตำบลหัวนาสมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่1ประจำปี 2565 โดย นายนิติเทพ บุญอุ้ม ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหัวนา พร้อมด้วยรองประธานฯ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหัวนา คณะผู้บริหาร โดย นายนนทศักดิ์ สุดจิตร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวนา นางสาวสวรินทร์ สังข์ชัย รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวนา นายบุญรื่น มาลา เลขานุการนายกฯ นายสมเกียรติ มุขธระโกษา ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหัวนา พร้อมข้าราชการ ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลหัวนา ../add_file/วันที่31 มีนาคม 2565 กิจการสภาประชุมสภาองค์กรการบริหารส่วนตำบลหัวนาสมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่1ประจำปี 2565 โดย นายนิติเทพ บุญอุ้ม ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหัวนา พร้อมด้วยรองประธานฯ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหัวนา คณะผู้บริหาร โดย นายนนทศักดิ์ สุดจิตร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวนา นางสาวสวรินทร์ สังข์ชัย รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวนา นายบุญรื่น มาลา เลขานุการนายกฯ นายสมเกียรติ มุขธระโกษา ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหัวนา พร้อมข้าราชการ ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลหัวนา
ชื่อไฟล์ : วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2565 กิจการสภาประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหัวนา สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2565 โดย นายนิติเทพ บุญอุ้ม ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหัวนา พร้อมด้วยรองประธานฯสมาชิกสภาองค์การบริการส่วนตำบลหัวนา คณะผู้บริหารโดย นายนนทศักดิ์ สุดจิตร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวนา นายบุญหนา ฤกษ์ยาม รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวนา นางสาวสวรินทร์ สังข์ชัย รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวนา นายบุญรื่น มาลา เลขานุการนายกฯ นายสมเกียรติ มุขธระโกษา ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหัวนา พร้อมข้าราชการ ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลหัวนา file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2565 กิจการสภาประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหัวนา สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2565 โดย นายนิติเทพ บุญอุ้ม ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหัวนา พร้อมด้วยรองประธานฯสมาชิกสภาองค์การบริการส่วนตำบลหัวนา คณะผู้บริหารโดย นายนนทศักดิ์ สุดจิตร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวนา นายบุญหนา ฤกษ์ยาม รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวนา นางสาวสวรินทร์ สังข์ชัย รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวนา นายบุญรื่น มาลา เลขานุการนายกฯ นายสมเกียรติ มุขธระโกษา ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหัวนา พร้อมข้าราชการ ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลหัวนา ../add_file/วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2565 กิจการสภาประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหัวนา สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2565 โดย นายนิติเทพ บุญอุ้ม ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหัวนา พร้อมด้วยรองประธานฯสมาชิกสภาองค์การบริการส่วนตำบลหัวนา คณะผู้บริหารโดย นายนนทศักดิ์ สุดจิตร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวนา นายบุญหนา ฤกษ์ยาม รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวนา นางสาวสวรินทร์ สังข์ชัย รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวนา นายบุญรื่น มาลา เลขานุการนายกฯ นายสมเกียรติ มุขธระโกษา ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหัวนา พร้อมข้าราชการ ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลหัวนา
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : พิธีการประเมินผลงานดีเด่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน (แหนบทองคำ) ประจำปี ๒๕๖๕ นำโดย นายเสียงชัย แก้วพินิจ รองผู้ว่าราชการจังหวัดวลำภู เป็นประธานพิธี นายประยูร อรัญรูท นายอำเภอเมืองหนองบัวลำภู และนายนนทศักดิ์ สุดจิตร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวนา และคณะฯ เป็นเจ้าภาพต้องรับณ วัดป่าศิลาวาส บ้านดินทรายอ่อน หมู่ที่ ๑๒ ตำบลหัวนา อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: พิธีการประเมินผลงานดีเด่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน (แหนบทองคำ) ประจำปี ๒๕๖๕ นำโดย นายเสียงชัย แก้วพินิจ รองผู้ว่าราชการจังหวัดวลำภู เป็นประธานพิธี นายประยูร อรัญรูท นายอำเภอเมืองหนองบัวลำภู และนายนนทศักดิ์ สุดจิตร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวนา และคณะฯ เป็นเจ้าภาพต้องรับณ วัดป่าศิลาวาส บ้านดินทรายอ่อน หมู่ที่ ๑๒ ตำบลหัวนา อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู ../add_file/พิธีการประเมินผลงานดีเด่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน (แหนบทองคำ) ประจำปี ๒๕๖๕ นำโดย นายเสียงชัย แก้วพินิจ รองผู้ว่าราชการจังหวัดวลำภู เป็นประธานพิธี นายประยูร อรัญรูท นายอำเภอเมืองหนองบัวลำภู และนายนนทศักดิ์ สุดจิตร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวนา และคณะฯ เป็นเจ้าภาพต้องรับณ วัดป่าศิลาวาส บ้านดินทรายอ่อน หมู่ที่ ๑๒ ตำบลหัวนา อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู
ชื่อไฟล์ : วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2565 นางศิวพร ฉั่วสวัสดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู ร่วมกับนายนนทศักดิ์ สุดจิตร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวนา พร้อมด้วย รองนายกองค์การบริหาร่วนตำบลหัวนา ผู้นำชุมชนตำบลหัวนา ให้กำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ตรวจโควิต19 ณ โรงเรียนบ้านดินทรายอ่อน ตำบลหัวนา อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2565 นางศิวพร ฉั่วสวัสดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู ร่วมกับนายนนทศักดิ์ สุดจิตร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวนา พร้อมด้วย รองนายกองค์การบริหาร่วนตำบลหัวนา ผู้นำชุมชนตำบลหัวนา ให้กำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ตรวจโควิต19 ณ โรงเรียนบ้านดินทรายอ่อน ตำบลหัวนา อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู ../add_file/วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2565 นางศิวพร ฉั่วสวัสดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู ร่วมกับนายนนทศักดิ์ สุดจิตร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวนา พร้อมด้วย รองนายกองค์การบริหาร่วนตำบลหัวนา ผู้นำชุมชนตำบลหัวนา ให้กำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ตรวจโควิต19 ณ โรงเรียนบ้านดินทรายอ่อน ตำบลหัวนา อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : การประชุมคัดเลือกตัวแทนประชาคมท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลหัวนา เพื่อแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น/คณะกรรมการสนับการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น/คณะกรรมการติดตามประเมินผล องค์การบริหารส่วนตำบลหัวนา ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2548 file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: การประชุมคัดเลือกตัวแทนประชาคมท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลหัวนา เพื่อแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น/คณะกรรมการสนับการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น/คณะกรรมการติดตามประเมินผล องค์การบริหารส่วนตำบลหัวนา ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2548 ../add_file/การประชุมคัดเลือกตัวแทนประชาคมท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลหัวนา เพื่อแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น/คณะกรรมการสนับการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น/คณะกรรมการติดตามประเมินผล องค์การบริหารส่วนตำบลหัวนา ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2548
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : วันที่ 2 มีนาคม 2565 เวลา 13.30 น. ประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น เพื่อให้ความเห็นชอบร่างแผนปี 2565 นำโดย นายบุญหนา กฤษ์ยาม และ น.ส.สวรินทร์ สังข์ชัย รองนายกฯ อบต.หัวนา เป็นประธาน ฯ โดยได้รับมอบหมายจากท่านนนทศักดิ์ สุดจิตร นายก อบต.หัวนา file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: วันที่ 2 มีนาคม 2565 เวลา 13.30 น. ประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น เพื่อให้ความเห็นชอบร่างแผนปี 2565 นำโดย นายบุญหนา กฤษ์ยาม และ น.ส.สวรินทร์ สังข์ชัย รองนายกฯ อบต.หัวนา เป็นประธาน ฯ โดยได้รับมอบหมายจากท่านนนทศักดิ์ สุดจิตร นายก อบต.หัวนา ../add_file/วันที่ 2 มีนาคม 2565 เวลา 13.30 น. ประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น เพื่อให้ความเห็นชอบร่างแผนปี 2565 นำโดย นายบุญหนา กฤษ์ยาม และ น.ส.สวรินทร์ สังข์ชัย รองนายกฯ อบต.หัวนา เป็นประธาน ฯ โดยได้รับมอบหมายจากท่านนนทศักดิ์ สุดจิตร นายก อบต.หัวนา
ชื่อไฟล์ : วันที่ 2 มี.ค. 2565 เวลา 10.30 น. ประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น เพื่อเพิ่มเติมแผนฯ ปี พ.ศ 2565 file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: วันที่ 2 มี.ค. 2565 เวลา 10.30 น. ประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น เพื่อเพิ่มเติมแผนฯ ปี พ.ศ 2565 ../add_file/วันที่ 2 มี.ค. 2565 เวลา 10.30 น. ประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น เพื่อเพิ่มเติมแผนฯ ปี พ.ศ 2565
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : องค์การบริหารส่วนตำบลหัวนา โดยการนำของนายนนทศักดิ์ สุดจิตร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวนา พร้อมผู้ช่วยผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงานจ้าง ร่วมกิจกรรมประกาศเจตนารมย์ต่อต้านการทุจริต ในวันที่ 1 มีนาคม 2565 file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: องค์การบริหารส่วนตำบลหัวนา โดยการนำของนายนนทศักดิ์ สุดจิตร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวนา พร้อมผู้ช่วยผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงานจ้าง ร่วมกิจกรรมประกาศเจตนารมย์ต่อต้านการทุจริต ในวันที่ 1 มีนาคม 2565 ../add_file/องค์การบริหารส่วนตำบลหัวนา โดยการนำของนายนนทศักดิ์ สุดจิตร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวนา พร้อมผู้ช่วยผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงานจ้าง ร่วมกิจกรรมประกาศเจตนารมย์ต่อต้านการทุจริต ในวันที่ 1 มีนาคม 2565
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : ในวันที่ 1 มีนาคม 2565 เวลา 09.00 น. นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวนา พร้อมด้วยผู้ช่วยผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงานจ้าง ร่วมประชุมชี้แจงแนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปี 2565 ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหัวนา file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ในวันที่ 1 มีนาคม 2565 เวลา 09.00 น. นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวนา พร้อมด้วยผู้ช่วยผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงานจ้าง ร่วมประชุมชี้แจงแนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปี 2565 ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหัวนา ../add_file/ในวันที่ 1 มีนาคม 2565 เวลา 09.00 น. นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวนา พร้อมด้วยผู้ช่วยผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงานจ้าง ร่วมประชุมชี้แจงแนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปี 2565 ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหัวนา
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : พัฒนาชุมชน เพิ่มพูนผลผลิต เศรษฐกิจพอเพียง เคียงคู่ธรรมชาติ file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: พัฒนาชุมชน เพิ่มพูนผลผลิต เศรษฐกิจพอเพียง เคียงคู่ธรรมชาติ ../add_file/พัฒนาชุมชน เพิ่มพูนผลผลิต เศรษฐกิจพอเพียง เคียงคู่ธรรมชาติ
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : รอปรับปรุง file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: รอปรับปรุง ../add_file/รอปรับปรุง
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : รอปรับปรุง file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: รอปรับปรุง ../add_file/รอปรับปรุง
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ :
1. แผ่นพับและคลิปวิดีโอการใช้ EM Ball ในการบำบัดน้ำเสียชุมชนเบื้องต้น
2. info Graphic การห้ามเผาในที่โล่ง
3. info Graphic ผลกระทบจากการเผาในที่โล่งแจ้ง
4. แผ่นพับแนวทางการจัดการปัญหาหมอกควันไฟป่าและฝุ่นละออง
5. info Graphic ขยะจากการสั่งอาหารแบบเดลิเวอรี่ (Food Delivery)
6. คลิปวิดีโอ การจัดการขยะอาหาร ท่าหิน ต้นแบบชุมชนขยะต้นทาง สู่วิธีจัดการขยะอาหาร
ท่านสามารถดาวน์โหลด องค์ความรู้ดังกล่าวข้างต้นได้จาก QR Code และ กด Link ด้านล่าง
https://drive.google.com/drive/mobile/folders/10RXzaAdDTvyyOBUvy7_u_qjIxp9M0k5p?usp=share_link file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์:
1. แผ่นพับและคลิปวิดีโอการใช้ EM Ball ในการบำบัดน้ำเสียชุมชนเบื้องต้น
2. info Graphic การห้ามเผาในที่โล่ง
3. info Graphic ผลกระทบจากการเผาในที่โล่งแจ้ง
4. แผ่นพับแนวทางการจัดการปัญหาหมอกควันไฟป่าและฝุ่นละออง
5. info Graphic ขยะจากการสั่งอาหารแบบเดลิเวอรี่ (Food Delivery)
6. คลิปวิดีโอ การจัดการขยะอาหาร ท่าหิน ต้นแบบชุมชนขยะต้นทาง สู่วิธีจัดการขยะอาหาร
ท่านสามารถดาวน์โหลด องค์ความรู้ดังกล่าวข้างต้นได้จาก QR Code และ กด Link ด้านล่าง
https://drive.google.com/drive/mobile/folders/10RXzaAdDTvyyOBUvy7_u_qjIxp9M0k5p?usp=share_link ../add_file/
1. แผ่นพับและคลิปวิดีโอการใช้ EM Ball ในการบำบัดน้ำเสียชุมชนเบื้องต้น
2. info Graphic การห้ามเผาในที่โล่ง
3. info Graphic ผลกระทบจากการเผาในที่โล่งแจ้ง
4. แผ่นพับแนวทางการจัดการปัญหาหมอกควันไฟป่าและฝุ่นละออง
5. info Graphic ขยะจากการสั่งอาหารแบบเดลิเวอรี่ (Food Delivery)
6. คลิปวิดีโอ การจัดการขยะอาหาร ท่าหิน ต้นแบบชุมชนขยะต้นทาง สู่วิธีจัดการขยะอาหาร
ท่านสามารถดาวน์โหลด องค์ความรู้ดังกล่าวข้างต้นได้จาก QR Code และ กด Link ด้านล่าง
https://drive.google.com/drive/mobile/folders/10RXzaAdDTvyyOBUvy7_u_qjIxp9M0k5p?usp=share_link
ชื่อไฟล์ :
เรื่องที่ 1 โฆษณาใช้เป็นส่วนหนึ่งของสัญญาได้
เรื่องที่ 2 จัดฟัน…ให้คุ้มค่า ปลอดภัย เลือกคลินิกที่ได้มาตรฐาน
เรื่องที่ 3 ฉลากสินค้า…ทำไมถึงสำคัญต่อผู้บริโภค?
เรื่องที่ 4 ซื้อสินค้าออนไลน์ ของก็ไม่ได้ บางทีก็ชำรุด ทำยังไงดี
รายละเอียดตามเอกสารแนบ
สายด่วน สคบ.1166 สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์:
เรื่องที่ 1 โฆษณาใช้เป็นส่วนหนึ่งของสัญญาได้
เรื่องที่ 2 จัดฟัน…ให้คุ้มค่า ปลอดภัย เลือกคลินิกที่ได้มาตรฐาน
เรื่องที่ 3 ฉลากสินค้า…ทำไมถึงสำคัญต่อผู้บริโภค?
เรื่องที่ 4 ซื้อสินค้าออนไลน์ ของก็ไม่ได้ บางทีก็ชำรุด ทำยังไงดี
รายละเอียดตามเอกสารแนบ
สายด่วน สคบ.1166 สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ../add_file/
เรื่องที่ 1 โฆษณาใช้เป็นส่วนหนึ่งของสัญญาได้
เรื่องที่ 2 จัดฟัน…ให้คุ้มค่า ปลอดภัย เลือกคลินิกที่ได้มาตรฐาน
เรื่องที่ 3 ฉลากสินค้า…ทำไมถึงสำคัญต่อผู้บริโภค?
เรื่องที่ 4 ซื้อสินค้าออนไลน์ ของก็ไม่ได้ บางทีก็ชำรุด ทำยังไงดี
รายละเอียดตามเอกสารแนบ
สายด่วน สคบ.1166 สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : สามารถเข้าไปดาวน์โหลดไฟล์เอกสารได้ที่ลิงก์ด้านล่างนี้ : https://drive.google.com/drive/folders/1zhw23_i1rd9WiVXBHatbA_8sz0usjyZP file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: สามารถเข้าไปดาวน์โหลดไฟล์เอกสารได้ที่ลิงก์ด้านล่างนี้ : https://drive.google.com/drive/folders/1zhw23_i1rd9WiVXBHatbA_8sz0usjyZP ../add_file/สามารถเข้าไปดาวน์โหลดไฟล์เอกสารได้ที่ลิงก์ด้านล่างนี้ : https://drive.google.com/drive/folders/1zhw23_i1rd9WiVXBHatbA_8sz0usjyZP
ชื่อไฟล์ : ขออนุญาตประชาสัมพันธ์สื่อนะคะ ????4 เรื่อง ชวนรู้! จาก สคบ.????(ประจำวันที่ 15 มี.ค.66) ????ด้วยสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.) ซึ่งเป็นหน่วยงานที่ให้ความช่วยเหลือกับผู้บริโภคทุกคน ผู้ซึ่งรู้สึกว่าตนเองกำลังถูกเอารัดเอาเปรียบ ได้รับความไม่เป็นธรรม มีสิ่งไม่ชอบมาพากล ได้รับผลกระทบจากการบริโภคสิ่งต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นสินค้าหรือบริการ ที่ให้การเข้าไปช่วยเหลือพร้อมทั้งสร้างความเข้าใจต่างๆ ให้กับผู้บริโภค เพื่อจะได้ไม่หลงเชื่อไปกับกลุ่มธุรกิจไม่หวังดีและต้องการหลอกลวงผู้บริโภค มีความประสงค์เผยแพร่ข่าวสารด้านการคุ้มครองผู้บริโภค จำนวน 4 เรื่อง ได้แก่ 1. เรื่อง สคบ.ไม่รับร้องเรียนในเรื่องใดบ้าง? 2. เรื่องระวัง! แชร์ลูกโซ่ที่มาในรูปแบบ การลงทุนจัดคอร์สสัมมนา 3. เรื่องระวังภัยในการซื้อรถยนต์มือสอง 4. เรื่องหมอกพิษที่เรียกว่า.. “บารากู่” ????โดยท่านสามารถคัดลอกลิงค์ได้ที่ https://shorturt.asia/boYDd หรือสแกน QR Code ข่าว สคบ. ที่แนบมาด้วยนี้ เพื่อรับทราบข้้อมูลข่าวสารดังกล่าวค่ะ???????????? เผยแพร่สื่อ โดย นางสาวกชกร ช่วยหาญ ตำแหน่ง : ผู้ช่วยเจ้าพนักงานสาธารณสุข งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม อบต.หัวนา file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ขออนุญาตประชาสัมพันธ์สื่อนะคะ ????4 เรื่อง ชวนรู้! จาก สคบ.????(ประจำวันที่ 15 มี.ค.66) ????ด้วยสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.) ซึ่งเป็นหน่วยงานที่ให้ความช่วยเหลือกับผู้บริโภคทุกคน ผู้ซึ่งรู้สึกว่าตนเองกำลังถูกเอารัดเอาเปรียบ ได้รับความไม่เป็นธรรม มีสิ่งไม่ชอบมาพากล ได้รับผลกระทบจากการบริโภคสิ่งต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นสินค้าหรือบริการ ที่ให้การเข้าไปช่วยเหลือพร้อมทั้งสร้างความเข้าใจต่างๆ ให้กับผู้บริโภค เพื่อจะได้ไม่หลงเชื่อไปกับกลุ่มธุรกิจไม่หวังดีและต้องการหลอกลวงผู้บริโภค มีความประสงค์เผยแพร่ข่าวสารด้านการคุ้มครองผู้บริโภค จำนวน 4 เรื่อง ได้แก่ 1. เรื่อง สคบ.ไม่รับร้องเรียนในเรื่องใดบ้าง? 2. เรื่องระวัง! แชร์ลูกโซ่ที่มาในรูปแบบ การลงทุนจัดคอร์สสัมมนา 3. เรื่องระวังภัยในการซื้อรถยนต์มือสอง 4. เรื่องหมอกพิษที่เรียกว่า.. “บารากู่” ????โดยท่านสามารถคัดลอกลิงค์ได้ที่ https://shorturt.asia/boYDd หรือสแกน QR Code ข่าว สคบ. ที่แนบมาด้วยนี้ เพื่อรับทราบข้้อมูลข่าวสารดังกล่าวค่ะ???????????? เผยแพร่สื่อ โดย นางสาวกชกร ช่วยหาญ ตำแหน่ง : ผู้ช่วยเจ้าพนักงานสาธารณสุข งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม อบต.หัวนา ../add_file/ขออนุญาตประชาสัมพันธ์สื่อนะคะ ????4 เรื่อง ชวนรู้! จาก สคบ.????(ประจำวันที่ 15 มี.ค.66) ????ด้วยสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.) ซึ่งเป็นหน่วยงานที่ให้ความช่วยเหลือกับผู้บริโภคทุกคน ผู้ซึ่งรู้สึกว่าตนเองกำลังถูกเอารัดเอาเปรียบ ได้รับความไม่เป็นธรรม มีสิ่งไม่ชอบมาพากล ได้รับผลกระทบจากการบริโภคสิ่งต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นสินค้าหรือบริการ ที่ให้การเข้าไปช่วยเหลือพร้อมทั้งสร้างความเข้าใจต่างๆ ให้กับผู้บริโภค เพื่อจะได้ไม่หลงเชื่อไปกับกลุ่มธุรกิจไม่หวังดีและต้องการหลอกลวงผู้บริโภค มีความประสงค์เผยแพร่ข่าวสารด้านการคุ้มครองผู้บริโภค จำนวน 4 เรื่อง ได้แก่ 1. เรื่อง สคบ.ไม่รับร้องเรียนในเรื่องใดบ้าง? 2. เรื่องระวัง! แชร์ลูกโซ่ที่มาในรูปแบบ การลงทุนจัดคอร์สสัมมนา 3. เรื่องระวังภัยในการซื้อรถยนต์มือสอง 4. เรื่องหมอกพิษที่เรียกว่า.. “บารากู่” ????โดยท่านสามารถคัดลอกลิงค์ได้ที่ https://shorturt.asia/boYDd หรือสแกน QR Code ข่าว สคบ. ที่แนบมาด้วยนี้ เพื่อรับทราบข้้อมูลข่าวสารดังกล่าวค่ะ???????????? เผยแพร่สื่อ โดย นางสาวกชกร ช่วยหาญ ตำแหน่ง : ผู้ช่วยเจ้าพนักงานสาธารณสุข งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม อบต.หัวนา
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : ขอเชิญผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวนา ประเมิน ITA ปี 2566 ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) (กดลิ้งค์ด้านล่างนี้⬇️) file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ขอเชิญผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวนา ประเมิน ITA ปี 2566 ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) (กดลิ้งค์ด้านล่างนี้⬇️) ../add_file/ขอเชิญผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวนา ประเมิน ITA ปี 2566 ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) (กดลิ้งค์ด้านล่างนี้⬇️)
ชื่อไฟล์ : รอปรับปรุง file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: รอปรับปรุง ../add_file/รอปรับปรุง
ชื่อไฟล์ : https://itas.nacc.go.th/go/eit/77vakz file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: https://itas.nacc.go.th/go/eit/77vakz ../add_file/https://itas.nacc.go.th/go/eit/77vakz
ชื่อไฟล์ : รอปรับปรุง file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: รอปรับปรุง ../add_file/รอปรับปรุง
ชื่อไฟล์ : ขอความร่วมมือข้าราชการ พนักงาน เจ้าหน้าที่ พนักงานจ้างในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลหัวนา ร่วมกรอกข้อมูลผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในผ่านระบบ ITAS เพื่อรองรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ขององค์การบริหารส่วนตำบลหัวนา ประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2566 (กดลิ้งค์ด้านล่างนี้⬇️) file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ขอความร่วมมือข้าราชการ พนักงาน เจ้าหน้าที่ พนักงานจ้างในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลหัวนา ร่วมกรอกข้อมูลผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในผ่านระบบ ITAS เพื่อรองรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ขององค์การบริหารส่วนตำบลหัวนา ประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2566 (กดลิ้งค์ด้านล่างนี้⬇️) ../add_file/ขอความร่วมมือข้าราชการ พนักงาน เจ้าหน้าที่ พนักงานจ้างในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลหัวนา ร่วมกรอกข้อมูลผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในผ่านระบบ ITAS เพื่อรองรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ขององค์การบริหารส่วนตำบลหัวนา ประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2566 (กดลิ้งค์ด้านล่างนี้⬇️)
ชื่อไฟล์ : รอปรับปรุง file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: รอปรับปรุง ../add_file/รอปรับปรุง
ชื่อไฟล์ : https://itas.nacc.go.th/go/iit/77vakz file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: https://itas.nacc.go.th/go/iit/77vakz ../add_file/https://itas.nacc.go.th/go/iit/77vakz
ชื่อไฟล์ : รอปรับปรุง file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: รอปรับปรุง ../add_file/รอปรับปรุง
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : ประชาสัมพันธ์ : มาตรการเฝ้าระวังและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า???????? ด้วยสถานการณ์ปัจจุบันโรคพิษสุนัขบ้าในประเทศไทย ยังคงพบผู้เสียชีวิตจากโรคพิษสุนัขบ้า โดยในปี พ.ศ. 2565 จำนวน 4 ราย และ พ.ศ. 2566 จำนวน 2 ราย เพื่อเป็นการเฝ้าระวังและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า องค์การบริหารส่วนตำบลหัวนา จึงขอประชาสัมพันธ์ สร้างการรับรู้ และการปฐมพยาบาลเบื้องต้นหากถูกสุนัขหรือแมวกัด ข่วน ด้วยความปรารถนาดีจาก งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม สำนักปลัด อบต.หัวนา???????? ????ติดตามข่าวสารจากองค์การบริหารส่วนตำบลหัวนาได้ใน FACEBOOK : องค์การบริหารส่วนตำบลหัวนา เว็บไซต์ huana-nbp.go.th file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ประชาสัมพันธ์ : มาตรการเฝ้าระวังและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า???????? ด้วยสถานการณ์ปัจจุบันโรคพิษสุนัขบ้าในประเทศไทย ยังคงพบผู้เสียชีวิตจากโรคพิษสุนัขบ้า โดยในปี พ.ศ. 2565 จำนวน 4 ราย และ พ.ศ. 2566 จำนวน 2 ราย เพื่อเป็นการเฝ้าระวังและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า องค์การบริหารส่วนตำบลหัวนา จึงขอประชาสัมพันธ์ สร้างการรับรู้ และการปฐมพยาบาลเบื้องต้นหากถูกสุนัขหรือแมวกัด ข่วน ด้วยความปรารถนาดีจาก งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม สำนักปลัด อบต.หัวนา???????? ????ติดตามข่าวสารจากองค์การบริหารส่วนตำบลหัวนาได้ใน FACEBOOK : องค์การบริหารส่วนตำบลหัวนา เว็บไซต์ huana-nbp.go.th ../add_file/ประชาสัมพันธ์ : มาตรการเฝ้าระวังและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า???????? ด้วยสถานการณ์ปัจจุบันโรคพิษสุนัขบ้าในประเทศไทย ยังคงพบผู้เสียชีวิตจากโรคพิษสุนัขบ้า โดยในปี พ.ศ. 2565 จำนวน 4 ราย และ พ.ศ. 2566 จำนวน 2 ราย เพื่อเป็นการเฝ้าระวังและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า องค์การบริหารส่วนตำบลหัวนา จึงขอประชาสัมพันธ์ สร้างการรับรู้ และการปฐมพยาบาลเบื้องต้นหากถูกสุนัขหรือแมวกัด ข่วน ด้วยความปรารถนาดีจาก งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม สำนักปลัด อบต.หัวนา???????? ????ติดตามข่าวสารจากองค์การบริหารส่วนตำบลหัวนาได้ใน FACEBOOK : องค์การบริหารส่วนตำบลหัวนา เว็บไซต์ huana-nbp.go.th
ชื่อไฟล์ : ????ประชาสัมพันธ์ : มาตรการเฝ้าระวังและผลกระทบต่อสุขภาพจากโรคฮีทสโตรก (Heat Stroke) หรือโรคลมร้อน☀️⛅️ เนื่องด้วยในช่วงเดือนเมษายน - เดือนพฤษภาคม 2566 ประเทศไทยเข้าสู่ฤดูร้อนอย่างเป็นทางการ ซึ่งประชาชนมีโอกาสป่วยเป็นโรคฮีทสโตรก (Heat Stroke) หรือโรคลมร้อน เป็นภาวะที่ร่างกายไม่สามารถปรับตัวหรือควบคุมระดับความร้อนภายในร่างกายจากสภาพอากาศที่ร้อนสูงกว่าปกติ โดยมีอาการสำคัญ ได้แก่ ตัวร้อน อุณหภูมิร่างกายสูง 40 องศาเซลเซียส ส่งผลให้เกิดอาการหน้ามืด เพ้อ กระสับกระส่าย มึนงง หายใจเร็ว หัวใจเต้นผิดจังหวะ ชักเกร็ง ช็อก จนถึงหมดสติ หากไม่ได้รับการรักษาอย่างทันท่วงทีอาจทำให้เสียชีวิตได้ ด้วยความปรารถนาดีจาก งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม สำนักปลัด อบต.หัวนา???????? ????ติดตามข่าวสารจากองค์การบริหารส่วนตำบลหัวนาได้ใน FACEBOOK : องค์การบริหารส่วนตำบลหัวนา เว็บไซต์ huana-nbp.go.th file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ????ประชาสัมพันธ์ : มาตรการเฝ้าระวังและผลกระทบต่อสุขภาพจากโรคฮีทสโตรก (Heat Stroke) หรือโรคลมร้อน☀️⛅️ เนื่องด้วยในช่วงเดือนเมษายน - เดือนพฤษภาคม 2566 ประเทศไทยเข้าสู่ฤดูร้อนอย่างเป็นทางการ ซึ่งประชาชนมีโอกาสป่วยเป็นโรคฮีทสโตรก (Heat Stroke) หรือโรคลมร้อน เป็นภาวะที่ร่างกายไม่สามารถปรับตัวหรือควบคุมระดับความร้อนภายในร่างกายจากสภาพอากาศที่ร้อนสูงกว่าปกติ โดยมีอาการสำคัญ ได้แก่ ตัวร้อน อุณหภูมิร่างกายสูง 40 องศาเซลเซียส ส่งผลให้เกิดอาการหน้ามืด เพ้อ กระสับกระส่าย มึนงง หายใจเร็ว หัวใจเต้นผิดจังหวะ ชักเกร็ง ช็อก จนถึงหมดสติ หากไม่ได้รับการรักษาอย่างทันท่วงทีอาจทำให้เสียชีวิตได้ ด้วยความปรารถนาดีจาก งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม สำนักปลัด อบต.หัวนา???????? ????ติดตามข่าวสารจากองค์การบริหารส่วนตำบลหัวนาได้ใน FACEBOOK : องค์การบริหารส่วนตำบลหัวนา เว็บไซต์ huana-nbp.go.th ../add_file/????ประชาสัมพันธ์ : มาตรการเฝ้าระวังและผลกระทบต่อสุขภาพจากโรคฮีทสโตรก (Heat Stroke) หรือโรคลมร้อน☀️⛅️ เนื่องด้วยในช่วงเดือนเมษายน - เดือนพฤษภาคม 2566 ประเทศไทยเข้าสู่ฤดูร้อนอย่างเป็นทางการ ซึ่งประชาชนมีโอกาสป่วยเป็นโรคฮีทสโตรก (Heat Stroke) หรือโรคลมร้อน เป็นภาวะที่ร่างกายไม่สามารถปรับตัวหรือควบคุมระดับความร้อนภายในร่างกายจากสภาพอากาศที่ร้อนสูงกว่าปกติ โดยมีอาการสำคัญ ได้แก่ ตัวร้อน อุณหภูมิร่างกายสูง 40 องศาเซลเซียส ส่งผลให้เกิดอาการหน้ามืด เพ้อ กระสับกระส่าย มึนงง หายใจเร็ว หัวใจเต้นผิดจังหวะ ชักเกร็ง ช็อก จนถึงหมดสติ หากไม่ได้รับการรักษาอย่างทันท่วงทีอาจทำให้เสียชีวิตได้ ด้วยความปรารถนาดีจาก งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม สำนักปลัด อบต.หัวนา???????? ????ติดตามข่าวสารจากองค์การบริหารส่วนตำบลหัวนาได้ใน FACEBOOK : องค์การบริหารส่วนตำบลหัวนา เว็บไซต์ huana-nbp.go.th
ชื่อไฟล์ : ????ประชาสัมพันธ์ : มาตรการเฝ้าระวังและป้องกันสารกันมันตรังสีซีเซียม-137☢️☣️ เนื่องจากเขตอุตสาหกรรมพื้นที่อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี ได้มีเจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบโรงงานหลอมเหล็ก และใช้เครื่องสแกนหารังสีบริเวณกองเศษเหล็กที่ถูกบีบอัดเป็นแท่งระหว่างรอเข้าเตาหลอม พบว่า บางบริเวณตรวจพบการปนเปื้อนสารกัมมันตรังสีซีเซียม-137 จึงมีประกาศปิดโรงงานหลอมเหล็กดังกล่าวเป็นที่เรียบร้อยแล้ว องค์การบริหารส่วนตำบลหัวนา ขอความร่วมมือเข้มงวดมาตรการเฝ้าระวังและป้องกันสารกันมันตรังสีซีเซียม-137 ด้วยความปรารถนาดีจาก งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม สำนักปลัด อบต.หัวนา???????? ????ติดตามข่าวสารจากองค์กาiบริหารส่วนตำบลหัวนาได้ใน FACEBOOK : องค์การบริหารส่วนตำบลหัวนา เว็บไซต์ : huana-nbp.go.th file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ????ประชาสัมพันธ์ : มาตรการเฝ้าระวังและป้องกันสารกันมันตรังสีซีเซียม-137☢️☣️ เนื่องจากเขตอุตสาหกรรมพื้นที่อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี ได้มีเจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบโรงงานหลอมเหล็ก และใช้เครื่องสแกนหารังสีบริเวณกองเศษเหล็กที่ถูกบีบอัดเป็นแท่งระหว่างรอเข้าเตาหลอม พบว่า บางบริเวณตรวจพบการปนเปื้อนสารกัมมันตรังสีซีเซียม-137 จึงมีประกาศปิดโรงงานหลอมเหล็กดังกล่าวเป็นที่เรียบร้อยแล้ว องค์การบริหารส่วนตำบลหัวนา ขอความร่วมมือเข้มงวดมาตรการเฝ้าระวังและป้องกันสารกันมันตรังสีซีเซียม-137 ด้วยความปรารถนาดีจาก งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม สำนักปลัด อบต.หัวนา???????? ????ติดตามข่าวสารจากองค์กาiบริหารส่วนตำบลหัวนาได้ใน FACEBOOK : องค์การบริหารส่วนตำบลหัวนา เว็บไซต์ : huana-nbp.go.th ../add_file/????ประชาสัมพันธ์ : มาตรการเฝ้าระวังและป้องกันสารกันมันตรังสีซีเซียม-137☢️☣️ เนื่องจากเขตอุตสาหกรรมพื้นที่อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี ได้มีเจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบโรงงานหลอมเหล็ก และใช้เครื่องสแกนหารังสีบริเวณกองเศษเหล็กที่ถูกบีบอัดเป็นแท่งระหว่างรอเข้าเตาหลอม พบว่า บางบริเวณตรวจพบการปนเปื้อนสารกัมมันตรังสีซีเซียม-137 จึงมีประกาศปิดโรงงานหลอมเหล็กดังกล่าวเป็นที่เรียบร้อยแล้ว องค์การบริหารส่วนตำบลหัวนา ขอความร่วมมือเข้มงวดมาตรการเฝ้าระวังและป้องกันสารกันมันตรังสีซีเซียม-137 ด้วยความปรารถนาดีจาก งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม สำนักปลัด อบต.หัวนา???????? ????ติดตามข่าวสารจากองค์กาiบริหารส่วนตำบลหัวนาได้ใน FACEBOOK : องค์การบริหารส่วนตำบลหัวนา เว็บไซต์ : huana-nbp.go.th
ชื่อไฟล์ : ????ประชาสัมพันธ์ : มาตรการเฝ้าระวังภัยและผลกระทบต่อสุขภาพจากฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM 2.5) ด้วยสถานการณ์ปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM 2.5) ซึ่งเป็นภัยสิ่งแวดล้อมที่ก่อให้เกิดการคุกคามสุขภาพของประชาชน เสี่ยงต่อสุขภาพหรือก่อให้เกิดผลกระทบต่อสุขภาพ โดยเฉพาะกลุ่มเสี่ยง ได้แก่ เด็กเล็ก ผู้สูงอายุ หญิงตั้งครรภ์ รวมถึงผู้ป่วย 4 กลุ่มโรคสำคัญ ที่ต้องเฝ้าระวัง คือ - โรคหัวใจและหลอดเลือด - โรคระบบทางเดินหายใจ - โรคผิวหนังอักเสบ - โรคตาอักเสบ ซึ่งอาจจะมีผลกระทบต่อสุขภาพที่มีความรุนแรงได้มากกว่าคนทั่วไป เพื่อเป็นการเฝ้าระวัง ป้องกันภัยและผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชน งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม อบต.หัวนา จึงดำเนินการประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างการรับรู้ให้ประชาชนในพื้นที่ตำบลหัวนา ด้วยความปรารถนาดีจาก งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม สำนักปลัด อบต.หัวนา???????? ????ติดตามข่าวสารจากองค์การบริหารส่วนตำบลหัวนาได้ใน FACEBOOK : องค์การบริหารส่วนตำบลหัวนา เว็บไซต์ huana-nbp.go.th file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ????ประชาสัมพันธ์ : มาตรการเฝ้าระวังภัยและผลกระทบต่อสุขภาพจากฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM 2.5) ด้วยสถานการณ์ปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM 2.5) ซึ่งเป็นภัยสิ่งแวดล้อมที่ก่อให้เกิดการคุกคามสุขภาพของประชาชน เสี่ยงต่อสุขภาพหรือก่อให้เกิดผลกระทบต่อสุขภาพ โดยเฉพาะกลุ่มเสี่ยง ได้แก่ เด็กเล็ก ผู้สูงอายุ หญิงตั้งครรภ์ รวมถึงผู้ป่วย 4 กลุ่มโรคสำคัญ ที่ต้องเฝ้าระวัง คือ - โรคหัวใจและหลอดเลือด - โรคระบบทางเดินหายใจ - โรคผิวหนังอักเสบ - โรคตาอักเสบ ซึ่งอาจจะมีผลกระทบต่อสุขภาพที่มีความรุนแรงได้มากกว่าคนทั่วไป เพื่อเป็นการเฝ้าระวัง ป้องกันภัยและผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชน งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม อบต.หัวนา จึงดำเนินการประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างการรับรู้ให้ประชาชนในพื้นที่ตำบลหัวนา ด้วยความปรารถนาดีจาก งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม สำนักปลัด อบต.หัวนา???????? ????ติดตามข่าวสารจากองค์การบริหารส่วนตำบลหัวนาได้ใน FACEBOOK : องค์การบริหารส่วนตำบลหัวนา เว็บไซต์ huana-nbp.go.th ../add_file/????ประชาสัมพันธ์ : มาตรการเฝ้าระวังภัยและผลกระทบต่อสุขภาพจากฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM 2.5) ด้วยสถานการณ์ปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM 2.5) ซึ่งเป็นภัยสิ่งแวดล้อมที่ก่อให้เกิดการคุกคามสุขภาพของประชาชน เสี่ยงต่อสุขภาพหรือก่อให้เกิดผลกระทบต่อสุขภาพ โดยเฉพาะกลุ่มเสี่ยง ได้แก่ เด็กเล็ก ผู้สูงอายุ หญิงตั้งครรภ์ รวมถึงผู้ป่วย 4 กลุ่มโรคสำคัญ ที่ต้องเฝ้าระวัง คือ - โรคหัวใจและหลอดเลือด - โรคระบบทางเดินหายใจ - โรคผิวหนังอักเสบ - โรคตาอักเสบ ซึ่งอาจจะมีผลกระทบต่อสุขภาพที่มีความรุนแรงได้มากกว่าคนทั่วไป เพื่อเป็นการเฝ้าระวัง ป้องกันภัยและผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชน งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม อบต.หัวนา จึงดำเนินการประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างการรับรู้ให้ประชาชนในพื้นที่ตำบลหัวนา ด้วยความปรารถนาดีจาก งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม สำนักปลัด อบต.หัวนา???????? ????ติดตามข่าวสารจากองค์การบริหารส่วนตำบลหัวนาได้ใน FACEBOOK : องค์การบริหารส่วนตำบลหัวนา เว็บไซต์ huana-nbp.go.th
ชื่อไฟล์ : ????ประชาสัมพันธ์ : มาตรการเฝ้าระวังและป้องกันโรคอุจจาระร่วง???? ด้วยช่วงเดือนเมษายน-พฤษภาคม 2566 เป็นฤดูร้อน ส่งผลให้อาหารที่รับประทานมีโอกาส บูด เสียได้ง่าย และเป็นสาเหตุหนึ่งที่ส่งผลให้เกิดภาวะโรคอุจจาระร่วง พบมากโดยเฉพาะในกลุ่มผู้สูงอายุและเด็กอายุต่ำกว่า 5 ปี ลักษณะของโรคอุจจาระร่วง (Diarrhea) เป็นภาวะที่มีการถ่ายอุจจาระเหลว 3 ครั้ง/วัน หรือมากกว่า หรือถ่ายมีมูกเลือดอย่างน้อย 1 ครั้ง อาเจียนบ่อย กินอาหารไม่ได้ กระหายน้ำกว่าปกติ มีไข้สูง ติดต่อโดยการบริโภคอาหารหรือเครื่องดื่มที่มีเชื้อปนเปื้อนมาจากผู้ป่วยหรือผู้ที่เป็นพาหะ รวมถึงน้ำดื่ม น้ำแข็งที่ไม่สะอาด ด้วยความปรารถนาดีจาก งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม สำนักปลัด อบต.หัวนา???????? ????ติดตามข่าวสารจากองค์การบริหารส่วนตำบลหัวนาได้ใน FACEBOOK : องค์การบริหารส่วนตำบลหัวนา เว็บไซต์ huana-nbp.go.th file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ????ประชาสัมพันธ์ : มาตรการเฝ้าระวังและป้องกันโรคอุจจาระร่วง???? ด้วยช่วงเดือนเมษายน-พฤษภาคม 2566 เป็นฤดูร้อน ส่งผลให้อาหารที่รับประทานมีโอกาส บูด เสียได้ง่าย และเป็นสาเหตุหนึ่งที่ส่งผลให้เกิดภาวะโรคอุจจาระร่วง พบมากโดยเฉพาะในกลุ่มผู้สูงอายุและเด็กอายุต่ำกว่า 5 ปี ลักษณะของโรคอุจจาระร่วง (Diarrhea) เป็นภาวะที่มีการถ่ายอุจจาระเหลว 3 ครั้ง/วัน หรือมากกว่า หรือถ่ายมีมูกเลือดอย่างน้อย 1 ครั้ง อาเจียนบ่อย กินอาหารไม่ได้ กระหายน้ำกว่าปกติ มีไข้สูง ติดต่อโดยการบริโภคอาหารหรือเครื่องดื่มที่มีเชื้อปนเปื้อนมาจากผู้ป่วยหรือผู้ที่เป็นพาหะ รวมถึงน้ำดื่ม น้ำแข็งที่ไม่สะอาด ด้วยความปรารถนาดีจาก งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม สำนักปลัด อบต.หัวนา???????? ????ติดตามข่าวสารจากองค์การบริหารส่วนตำบลหัวนาได้ใน FACEBOOK : องค์การบริหารส่วนตำบลหัวนา เว็บไซต์ huana-nbp.go.th ../add_file/????ประชาสัมพันธ์ : มาตรการเฝ้าระวังและป้องกันโรคอุจจาระร่วง???? ด้วยช่วงเดือนเมษายน-พฤษภาคม 2566 เป็นฤดูร้อน ส่งผลให้อาหารที่รับประทานมีโอกาส บูด เสียได้ง่าย และเป็นสาเหตุหนึ่งที่ส่งผลให้เกิดภาวะโรคอุจจาระร่วง พบมากโดยเฉพาะในกลุ่มผู้สูงอายุและเด็กอายุต่ำกว่า 5 ปี ลักษณะของโรคอุจจาระร่วง (Diarrhea) เป็นภาวะที่มีการถ่ายอุจจาระเหลว 3 ครั้ง/วัน หรือมากกว่า หรือถ่ายมีมูกเลือดอย่างน้อย 1 ครั้ง อาเจียนบ่อย กินอาหารไม่ได้ กระหายน้ำกว่าปกติ มีไข้สูง ติดต่อโดยการบริโภคอาหารหรือเครื่องดื่มที่มีเชื้อปนเปื้อนมาจากผู้ป่วยหรือผู้ที่เป็นพาหะ รวมถึงน้ำดื่ม น้ำแข็งที่ไม่สะอาด ด้วยความปรารถนาดีจาก งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม สำนักปลัด อบต.หัวนา???????? ????ติดตามข่าวสารจากองค์การบริหารส่วนตำบลหัวนาได้ใน FACEBOOK : องค์การบริหารส่วนตำบลหัวนา เว็บไซต์ huana-nbp.go.th
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : ????ประชาสัมพันธ์ : ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ประชาสัมพันธ์การเลือกกันเองในระดับเขตสุขภาพเพื่อเป็นกรรมการผู้แทนในคณะกรรมการแพทย์ฉุกเฉินตามพระราชบัญญัติการแพทย์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2551 ในสมัยวาระ พ.ศ. 2566 - 2569???? ด้วยสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดหนองบัวลำภู ได้รับแจ้งจากสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติว่าเนื่องจากคณะกรรมการการแพทย์ฉุกเฉินในส่วนของกรรมการผู้แทนสถานพยาบาลของรัฐและสถานพยาบาลของเอกชน ประเภทละ 1 คน ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน 2 คน และผู้แทนองค์กรภาคเอกชนที่ไม่แสวงหากำไร และมีบทบาทด้านบริการการแพทย์ฉุกเฉินก่อนถึงสถานพยาบาลที่เป็นนิติบุคคล จำนวน 2 คน จะครบวาระการดำรงตำแหน่งในวันที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2566 งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม สำนักปลัด อบต.หัวนา???????? ????ติดตามข่าวสารจากองค์การบริหารส่วนตำบลหัวนาได้ใน FACEBOOK : องค์การบริหารส่วนตำบลหัวนา เว็บไซต์ huana-nbp.go.th file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ????ประชาสัมพันธ์ : ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ประชาสัมพันธ์การเลือกกันเองในระดับเขตสุขภาพเพื่อเป็นกรรมการผู้แทนในคณะกรรมการแพทย์ฉุกเฉินตามพระราชบัญญัติการแพทย์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2551 ในสมัยวาระ พ.ศ. 2566 - 2569???? ด้วยสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดหนองบัวลำภู ได้รับแจ้งจากสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติว่าเนื่องจากคณะกรรมการการแพทย์ฉุกเฉินในส่วนของกรรมการผู้แทนสถานพยาบาลของรัฐและสถานพยาบาลของเอกชน ประเภทละ 1 คน ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน 2 คน และผู้แทนองค์กรภาคเอกชนที่ไม่แสวงหากำไร และมีบทบาทด้านบริการการแพทย์ฉุกเฉินก่อนถึงสถานพยาบาลที่เป็นนิติบุคคล จำนวน 2 คน จะครบวาระการดำรงตำแหน่งในวันที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2566 งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม สำนักปลัด อบต.หัวนา???????? ????ติดตามข่าวสารจากองค์การบริหารส่วนตำบลหัวนาได้ใน FACEBOOK : องค์การบริหารส่วนตำบลหัวนา เว็บไซต์ huana-nbp.go.th ../add_file/????ประชาสัมพันธ์ : ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ประชาสัมพันธ์การเลือกกันเองในระดับเขตสุขภาพเพื่อเป็นกรรมการผู้แทนในคณะกรรมการแพทย์ฉุกเฉินตามพระราชบัญญัติการแพทย์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2551 ในสมัยวาระ พ.ศ. 2566 - 2569???? ด้วยสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดหนองบัวลำภู ได้รับแจ้งจากสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติว่าเนื่องจากคณะกรรมการการแพทย์ฉุกเฉินในส่วนของกรรมการผู้แทนสถานพยาบาลของรัฐและสถานพยาบาลของเอกชน ประเภทละ 1 คน ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน 2 คน และผู้แทนองค์กรภาคเอกชนที่ไม่แสวงหากำไร และมีบทบาทด้านบริการการแพทย์ฉุกเฉินก่อนถึงสถานพยาบาลที่เป็นนิติบุคคล จำนวน 2 คน จะครบวาระการดำรงตำแหน่งในวันที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2566 งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม สำนักปลัด อบต.หัวนา???????? ????ติดตามข่าวสารจากองค์การบริหารส่วนตำบลหัวนาได้ใน FACEBOOK : องค์การบริหารส่วนตำบลหัวนา เว็บไซต์ huana-nbp.go.th
ชื่อไฟล์ : ????ประชาสัมพันธ์ : มาตรการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) สายพันธุ์ XBB.1.16 ด้วยจังหวัดหนองบัวลำภูได้รับแจ้งจากกองสาธารณสุขท้องถิ่นว่าช่วงเทศกาลสงกรานต์ที่ผ่านมา พบผู้ติดเชื้อโควิทเพิ่มขึ้น โดยสถานการณ์สัปดาห์ล่าสุด วันที่ 9-15 เมษายน 2566 พบผู้ป่วยรายใหม่เข้ารักษาในโรงพยาบาล 435 ราย เฉลี่ยวันละ 62 ราย ผู้ป่วยปอดอักเสบ 30 ราย ใส่ท่อช่วยหายใจ 19 ราย และผู้เสียชีวิต 2 ราย แนวทางป้องกันการระบาดของโรคโควิด 19 สำหรับประชาชน 3 มาตรการ คือ 1. ทุกคนเข้ารับการฉีดวัคซีนโควิด 19 ประจำปี โดยเฉพาะกลุ่มเป้าหมายฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่สามารถรับวัคซีนทั้ง 2 ชนิดพร้อมกัน เริ่มเดือนพฤษภาคม 2566 นี้ จะช่วยลดการป่วยหนักและเสียชีวิตได้ ส่วนผู้ที่ภูมิคุ้มกันขึ้นไม่ดีสามารถรับภูมิคุ้มกันสำเร็จรูป (Long Acting Antibody : LAAB) ซึ่งยังคงมีประโยชน์สำหรับผู้ที่รับวัคซีนแล้วไม่สามารถสร้างภูมิคุ้มกันได้ โดยกรมควบคุมโรคได้จัดส่งวัคซีนและ LAAB ให้สถานบริการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขไว้ฉีดประชาชนอย่างเพียงพอ 2. สวมหน้ากากในที่สาธารณะ โดยเฉพาะเมื่อร่วมกิจกรรมหรือไปสถานที่ที่มีกลุ่ม 607 จำนวนมาก เช่น โรงพยาบาล สถานดูแลผู้สูงวัย 3. ให้ตรวจ ATK เมื่อป่วยมีอาการทางเดินหายใจ ไข้ ไอ เจ็บคอ หากผลเป็นบวก ให้สวมหน้ากากเมื่อใกล้ชิดผู้อื่น หลีกเลี่ยงใกล้ชิดกลุ่ม 608 สถานที่มีคนจำนวนมาก หากอาการมากขึ้น เช่น เหนื่อยหอบ หายใจลำบาก ให้รีบไปพบแพทย์ เพื่อรักษาในโรงพยาบาล สำหรับกลุ่ม 608 หรือผู้ที่มีภูมิคุ้มกันต่ำ ให้รีบไปพบแพทย์เพื่อรับยาต้านไวรัสและติดตามอาการอย่างใกล้ชิด กรณีที่มีสมาชิกครอบครัว เพื่อน/เพื่อนนักเรียน/เพื่อนร่วมงาน ที่ตรวจ ATK แล้วผลเป็นบวกในช่วง 1-2 สัปดาห์ ให้แจ้งเจ้าหน้าที่สาธารณสุขเพื่อเฝ้าระวัง ป้องกันควบคุมโรค ด้วยความปรารถนาดีจาก งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม สำนักปลัด อบต.หัวนา???????? ????ติดตามข่าวสารจากองค์การบริหารส่วนตำบลหัวนาได้ใน FACEBOOK : องค์การบริหารส่วนตำบลหัวนา เว็บไซต์ huana-nbp.go.th file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ????ประชาสัมพันธ์ : มาตรการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) สายพันธุ์ XBB.1.16 ด้วยจังหวัดหนองบัวลำภูได้รับแจ้งจากกองสาธารณสุขท้องถิ่นว่าช่วงเทศกาลสงกรานต์ที่ผ่านมา พบผู้ติดเชื้อโควิทเพิ่มขึ้น โดยสถานการณ์สัปดาห์ล่าสุด วันที่ 9-15 เมษายน 2566 พบผู้ป่วยรายใหม่เข้ารักษาในโรงพยาบาล 435 ราย เฉลี่ยวันละ 62 ราย ผู้ป่วยปอดอักเสบ 30 ราย ใส่ท่อช่วยหายใจ 19 ราย และผู้เสียชีวิต 2 ราย แนวทางป้องกันการระบาดของโรคโควิด 19 สำหรับประชาชน 3 มาตรการ คือ 1. ทุกคนเข้ารับการฉีดวัคซีนโควิด 19 ประจำปี โดยเฉพาะกลุ่มเป้าหมายฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่สามารถรับวัคซีนทั้ง 2 ชนิดพร้อมกัน เริ่มเดือนพฤษภาคม 2566 นี้ จะช่วยลดการป่วยหนักและเสียชีวิตได้ ส่วนผู้ที่ภูมิคุ้มกันขึ้นไม่ดีสามารถรับภูมิคุ้มกันสำเร็จรูป (Long Acting Antibody : LAAB) ซึ่งยังคงมีประโยชน์สำหรับผู้ที่รับวัคซีนแล้วไม่สามารถสร้างภูมิคุ้มกันได้ โดยกรมควบคุมโรคได้จัดส่งวัคซีนและ LAAB ให้สถานบริการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขไว้ฉีดประชาชนอย่างเพียงพอ 2. สวมหน้ากากในที่สาธารณะ โดยเฉพาะเมื่อร่วมกิจกรรมหรือไปสถานที่ที่มีกลุ่ม 607 จำนวนมาก เช่น โรงพยาบาล สถานดูแลผู้สูงวัย 3. ให้ตรวจ ATK เมื่อป่วยมีอาการทางเดินหายใจ ไข้ ไอ เจ็บคอ หากผลเป็นบวก ให้สวมหน้ากากเมื่อใกล้ชิดผู้อื่น หลีกเลี่ยงใกล้ชิดกลุ่ม 608 สถานที่มีคนจำนวนมาก หากอาการมากขึ้น เช่น เหนื่อยหอบ หายใจลำบาก ให้รีบไปพบแพทย์ เพื่อรักษาในโรงพยาบาล สำหรับกลุ่ม 608 หรือผู้ที่มีภูมิคุ้มกันต่ำ ให้รีบไปพบแพทย์เพื่อรับยาต้านไวรัสและติดตามอาการอย่างใกล้ชิด กรณีที่มีสมาชิกครอบครัว เพื่อน/เพื่อนนักเรียน/เพื่อนร่วมงาน ที่ตรวจ ATK แล้วผลเป็นบวกในช่วง 1-2 สัปดาห์ ให้แจ้งเจ้าหน้าที่สาธารณสุขเพื่อเฝ้าระวัง ป้องกันควบคุมโรค ด้วยความปรารถนาดีจาก งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม สำนักปลัด อบต.หัวนา???????? ????ติดตามข่าวสารจากองค์การบริหารส่วนตำบลหัวนาได้ใน FACEBOOK : องค์การบริหารส่วนตำบลหัวนา เว็บไซต์ huana-nbp.go.th ../add_file/????ประชาสัมพันธ์ : มาตรการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) สายพันธุ์ XBB.1.16 ด้วยจังหวัดหนองบัวลำภูได้รับแจ้งจากกองสาธารณสุขท้องถิ่นว่าช่วงเทศกาลสงกรานต์ที่ผ่านมา พบผู้ติดเชื้อโควิทเพิ่มขึ้น โดยสถานการณ์สัปดาห์ล่าสุด วันที่ 9-15 เมษายน 2566 พบผู้ป่วยรายใหม่เข้ารักษาในโรงพยาบาล 435 ราย เฉลี่ยวันละ 62 ราย ผู้ป่วยปอดอักเสบ 30 ราย ใส่ท่อช่วยหายใจ 19 ราย และผู้เสียชีวิต 2 ราย แนวทางป้องกันการระบาดของโรคโควิด 19 สำหรับประชาชน 3 มาตรการ คือ 1. ทุกคนเข้ารับการฉีดวัคซีนโควิด 19 ประจำปี โดยเฉพาะกลุ่มเป้าหมายฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่สามารถรับวัคซีนทั้ง 2 ชนิดพร้อมกัน เริ่มเดือนพฤษภาคม 2566 นี้ จะช่วยลดการป่วยหนักและเสียชีวิตได้ ส่วนผู้ที่ภูมิคุ้มกันขึ้นไม่ดีสามารถรับภูมิคุ้มกันสำเร็จรูป (Long Acting Antibody : LAAB) ซึ่งยังคงมีประโยชน์สำหรับผู้ที่รับวัคซีนแล้วไม่สามารถสร้างภูมิคุ้มกันได้ โดยกรมควบคุมโรคได้จัดส่งวัคซีนและ LAAB ให้สถานบริการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขไว้ฉีดประชาชนอย่างเพียงพอ 2. สวมหน้ากากในที่สาธารณะ โดยเฉพาะเมื่อร่วมกิจกรรมหรือไปสถานที่ที่มีกลุ่ม 607 จำนวนมาก เช่น โรงพยาบาล สถานดูแลผู้สูงวัย 3. ให้ตรวจ ATK เมื่อป่วยมีอาการทางเดินหายใจ ไข้ ไอ เจ็บคอ หากผลเป็นบวก ให้สวมหน้ากากเมื่อใกล้ชิดผู้อื่น หลีกเลี่ยงใกล้ชิดกลุ่ม 608 สถานที่มีคนจำนวนมาก หากอาการมากขึ้น เช่น เหนื่อยหอบ หายใจลำบาก ให้รีบไปพบแพทย์ เพื่อรักษาในโรงพยาบาล สำหรับกลุ่ม 608 หรือผู้ที่มีภูมิคุ้มกันต่ำ ให้รีบไปพบแพทย์เพื่อรับยาต้านไวรัสและติดตามอาการอย่างใกล้ชิด กรณีที่มีสมาชิกครอบครัว เพื่อน/เพื่อนนักเรียน/เพื่อนร่วมงาน ที่ตรวจ ATK แล้วผลเป็นบวกในช่วง 1-2 สัปดาห์ ให้แจ้งเจ้าหน้าที่สาธารณสุขเพื่อเฝ้าระวัง ป้องกันควบคุมโรค ด้วยความปรารถนาดีจาก งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม สำนักปลัด อบต.หัวนา???????? ????ติดตามข่าวสารจากองค์การบริหารส่วนตำบลหัวนาได้ใน FACEBOOK : องค์การบริหารส่วนตำบลหัวนา เว็บไซต์ huana-nbp.go.th
ชื่อไฟล์ : ????????ประชาสัมพันธ์ : มาตรการจัดการมูลฝอยติดเชื้อชุมชนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)???????? ด้วยจังหวัดหนองบัวลำภูได้รับแจ้งจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นว่า เนื่องจากปัจจุบันปรากฏรายงานข่าวการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 สายพันธุ์ XBB.1.16 ที่เพิ่มขึ้นทั่วโลก โดยพบเชื้อแล้วใน 22 ประเทศ โดยเฉพาะประเทศอินเดีย ซึ่งเป็นสายพันธุ์ที่มีความสามารถในการติดต่อสูงสายพันธุ์ในอดีต ดังนั้นเพื่อลดและป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรค รวมถึงความปลอดภัยของประชาชนและผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องให้กำชับการดำเนินการตามมาตรการจัดการมูลฝอยติดเชื้อชุมชนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) อย่างเคร่งครัด ด้วยความปรารถนาดีจาก งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม สำนักปลัด อบต.หัวนา???????? ????ติดตามข่าวสารจากองค์การบริหารส่วนตำบลหัวนาได้ใน FACEBOOK : องค์การบริหารส่วนตำบลหัวนา เว็บไซต์ huana-nbp.go.th file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ????????ประชาสัมพันธ์ : มาตรการจัดการมูลฝอยติดเชื้อชุมชนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)???????? ด้วยจังหวัดหนองบัวลำภูได้รับแจ้งจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นว่า เนื่องจากปัจจุบันปรากฏรายงานข่าวการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 สายพันธุ์ XBB.1.16 ที่เพิ่มขึ้นทั่วโลก โดยพบเชื้อแล้วใน 22 ประเทศ โดยเฉพาะประเทศอินเดีย ซึ่งเป็นสายพันธุ์ที่มีความสามารถในการติดต่อสูงสายพันธุ์ในอดีต ดังนั้นเพื่อลดและป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรค รวมถึงความปลอดภัยของประชาชนและผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องให้กำชับการดำเนินการตามมาตรการจัดการมูลฝอยติดเชื้อชุมชนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) อย่างเคร่งครัด ด้วยความปรารถนาดีจาก งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม สำนักปลัด อบต.หัวนา???????? ????ติดตามข่าวสารจากองค์การบริหารส่วนตำบลหัวนาได้ใน FACEBOOK : องค์การบริหารส่วนตำบลหัวนา เว็บไซต์ huana-nbp.go.th ../add_file/????????ประชาสัมพันธ์ : มาตรการจัดการมูลฝอยติดเชื้อชุมชนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)???????? ด้วยจังหวัดหนองบัวลำภูได้รับแจ้งจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นว่า เนื่องจากปัจจุบันปรากฏรายงานข่าวการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 สายพันธุ์ XBB.1.16 ที่เพิ่มขึ้นทั่วโลก โดยพบเชื้อแล้วใน 22 ประเทศ โดยเฉพาะประเทศอินเดีย ซึ่งเป็นสายพันธุ์ที่มีความสามารถในการติดต่อสูงสายพันธุ์ในอดีต ดังนั้นเพื่อลดและป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรค รวมถึงความปลอดภัยของประชาชนและผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องให้กำชับการดำเนินการตามมาตรการจัดการมูลฝอยติดเชื้อชุมชนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) อย่างเคร่งครัด ด้วยความปรารถนาดีจาก งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม สำนักปลัด อบต.หัวนา???????? ????ติดตามข่าวสารจากองค์การบริหารส่วนตำบลหัวนาได้ใน FACEBOOK : องค์การบริหารส่วนตำบลหัวนา เว็บไซต์ huana-nbp.go.th
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : ประชาสัมพันธ์ : การส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค กรณีฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ ณ สถานพยาบาลตามสิทธิ ด้วยสำนักงานประกันสังคมได้เพิ่มสิทธิประโยชน์ให้ผู้ประกันตนที่มีอายุตั้งแต่ 50 ปีขึ้นไป มีสิทธิได้รับบริการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค กรณีฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ชนิด 3 สายพันธุ์ หรือ 4 สายพันธุ์ ณ สถานพยาบาลที่สำนักงานประกันสังคมกำหนดปีละ 1 ครั้ง ดังนั้น องค์การบริหารส่วนตำบลหัวนา ขอประชาสัมพันธ์การเพิ่มสิทธิประโยชน์ดังกล่าวและรณรงค์ให้ผู้ประกันตนที่มีอายุตั้งแต่ 50 ปีขึ้นไป และยังไม่ได้รับการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ที่เลือกโรงพยาบาลหนองบัวลำภูในการรักษาพยาบาลลงทะเบียนฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ด้วยกรอกข้อมูลในแบบสำรวจเพื่อรับบริการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย และส่งไปยังสำนักงานประกันสังคมจังหวัดหนองบัวลำภู ศาลากลางจังหวัด ชั้น 2 ตำบลลำภู อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู 39000 เพื่อรวบรวมส่งให้โรงพยาบาลหนองบัวลำภู และเข้ารับการฉีดวัคซีนในเวลาราชการ ภายในวันที่ 31 พฤษภาคม 2566 งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม สำนักปลัด อบต.หัวนา ติดตามข่าวสารจากองค์การบริหารส่วนตำบลหัวนาได้ใน FACEBOOK : องค์การบริหารส่วนตำบลหัวนา เว็บไซต์ huana-nbp.go.th file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ประชาสัมพันธ์ : การส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค กรณีฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ ณ สถานพยาบาลตามสิทธิ ด้วยสำนักงานประกันสังคมได้เพิ่มสิทธิประโยชน์ให้ผู้ประกันตนที่มีอายุตั้งแต่ 50 ปีขึ้นไป มีสิทธิได้รับบริการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค กรณีฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ชนิด 3 สายพันธุ์ หรือ 4 สายพันธุ์ ณ สถานพยาบาลที่สำนักงานประกันสังคมกำหนดปีละ 1 ครั้ง ดังนั้น องค์การบริหารส่วนตำบลหัวนา ขอประชาสัมพันธ์การเพิ่มสิทธิประโยชน์ดังกล่าวและรณรงค์ให้ผู้ประกันตนที่มีอายุตั้งแต่ 50 ปีขึ้นไป และยังไม่ได้รับการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ที่เลือกโรงพยาบาลหนองบัวลำภูในการรักษาพยาบาลลงทะเบียนฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ด้วยกรอกข้อมูลในแบบสำรวจเพื่อรับบริการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย และส่งไปยังสำนักงานประกันสังคมจังหวัดหนองบัวลำภู ศาลากลางจังหวัด ชั้น 2 ตำบลลำภู อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู 39000 เพื่อรวบรวมส่งให้โรงพยาบาลหนองบัวลำภู และเข้ารับการฉีดวัคซีนในเวลาราชการ ภายในวันที่ 31 พฤษภาคม 2566 งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม สำนักปลัด อบต.หัวนา ติดตามข่าวสารจากองค์การบริหารส่วนตำบลหัวนาได้ใน FACEBOOK : องค์การบริหารส่วนตำบลหัวนา เว็บไซต์ huana-nbp.go.th ../add_file/ประชาสัมพันธ์ : การส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค กรณีฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ ณ สถานพยาบาลตามสิทธิ ด้วยสำนักงานประกันสังคมได้เพิ่มสิทธิประโยชน์ให้ผู้ประกันตนที่มีอายุตั้งแต่ 50 ปีขึ้นไป มีสิทธิได้รับบริการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค กรณีฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ชนิด 3 สายพันธุ์ หรือ 4 สายพันธุ์ ณ สถานพยาบาลที่สำนักงานประกันสังคมกำหนดปีละ 1 ครั้ง ดังนั้น องค์การบริหารส่วนตำบลหัวนา ขอประชาสัมพันธ์การเพิ่มสิทธิประโยชน์ดังกล่าวและรณรงค์ให้ผู้ประกันตนที่มีอายุตั้งแต่ 50 ปีขึ้นไป และยังไม่ได้รับการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ที่เลือกโรงพยาบาลหนองบัวลำภูในการรักษาพยาบาลลงทะเบียนฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ด้วยกรอกข้อมูลในแบบสำรวจเพื่อรับบริการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย และส่งไปยังสำนักงานประกันสังคมจังหวัดหนองบัวลำภู ศาลากลางจังหวัด ชั้น 2 ตำบลลำภู อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู 39000 เพื่อรวบรวมส่งให้โรงพยาบาลหนองบัวลำภู และเข้ารับการฉีดวัคซีนในเวลาราชการ ภายในวันที่ 31 พฤษภาคม 2566 งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม สำนักปลัด อบต.หัวนา ติดตามข่าวสารจากองค์การบริหารส่วนตำบลหัวนาได้ใน FACEBOOK : องค์การบริหารส่วนตำบลหัวนา เว็บไซต์ huana-nbp.go.th
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : ทดสอบนะบบการทำงาน file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ทดสอบนะบบการทำงาน ../add_file/ทดสอบนะบบการทำงาน
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : เนื่องด้วยขณะนี้ประเทศไทยเข้าสู่ฤดูฝน ซึ่งอากาศมีความเย็นและชื้น เหมาะสมกับการเจริญเติบโตของเชื้อก่อโรคหลายชนิด โดยเฉพาะโรคอุจจาระร่วงที่เกิดจากเชื้อไวรัสโนโร และไวรัสโรตาที่เกิดจากการรับประทานอาหาร น้ำดื่ม น้ำแข็งที่ไม่สะอาด ปนเปื้อนเชื้อก่อโรค
ดังนั้นเพื่อลดและป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรค รวมถึงความปลอดภัยของประชาชน จึงขอให้ทุกท่านร่วมด้วยช่วยกันป้องกันตัวคุณเองและคนที่คุณรัก ให้ปลอดภัย ห่างไกลจากโรคติดต่อทางอาหารและน้ำ
ด้วยความปรารถนาดีจาก งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม สำนักปลัด อบต.หัวนา
ติดตามข่าวสารจากองค์การบริหารส่วนตำบลหัวนาได้ที่
FACEBOOK : องค์การบริหารส่วนตำบลหัวนา
เว็บไซต์ : huana-nbp.go.th
โทรศัพท์ : 042-315962 โทรสาร : 042-315962 file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: เนื่องด้วยขณะนี้ประเทศไทยเข้าสู่ฤดูฝน ซึ่งอากาศมีความเย็นและชื้น เหมาะสมกับการเจริญเติบโตของเชื้อก่อโรคหลายชนิด โดยเฉพาะโรคอุจจาระร่วงที่เกิดจากเชื้อไวรัสโนโร และไวรัสโรตาที่เกิดจากการรับประทานอาหาร น้ำดื่ม น้ำแข็งที่ไม่สะอาด ปนเปื้อนเชื้อก่อโรค
ดังนั้นเพื่อลดและป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรค รวมถึงความปลอดภัยของประชาชน จึงขอให้ทุกท่านร่วมด้วยช่วยกันป้องกันตัวคุณเองและคนที่คุณรัก ให้ปลอดภัย ห่างไกลจากโรคติดต่อทางอาหารและน้ำ
ด้วยความปรารถนาดีจาก งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม สำนักปลัด อบต.หัวนา
ติดตามข่าวสารจากองค์การบริหารส่วนตำบลหัวนาได้ที่
FACEBOOK : องค์การบริหารส่วนตำบลหัวนา
เว็บไซต์ : huana-nbp.go.th
โทรศัพท์ : 042-315962 โทรสาร : 042-315962 ../add_file/ เนื่องด้วยขณะนี้ประเทศไทยเข้าสู่ฤดูฝน ซึ่งอากาศมีความเย็นและชื้น เหมาะสมกับการเจริญเติบโตของเชื้อก่อโรคหลายชนิด โดยเฉพาะโรคอุจจาระร่วงที่เกิดจากเชื้อไวรัสโนโร และไวรัสโรตาที่เกิดจากการรับประทานอาหาร น้ำดื่ม น้ำแข็งที่ไม่สะอาด ปนเปื้อนเชื้อก่อโรค
ดังนั้นเพื่อลดและป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรค รวมถึงความปลอดภัยของประชาชน จึงขอให้ทุกท่านร่วมด้วยช่วยกันป้องกันตัวคุณเองและคนที่คุณรัก ให้ปลอดภัย ห่างไกลจากโรคติดต่อทางอาหารและน้ำ
ด้วยความปรารถนาดีจาก งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม สำนักปลัด อบต.หัวนา
ติดตามข่าวสารจากองค์การบริหารส่วนตำบลหัวนาได้ที่
FACEBOOK : องค์การบริหารส่วนตำบลหัวนา
เว็บไซต์ : huana-nbp.go.th
โทรศัพท์ : 042-315962 โทรสาร : 042-315962
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : ประชาสัมพันธ์ : มาตรการป้องกันการคลอดก่อนกำหนดเพื่อการสื่อสารเชิงรุกในพื้นที่ งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ขอแจ้งประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการป้องกันการคลอดก่อนกำหนด เพื่อสร้างการรับรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติตัวสำหรับคุณแม่ขณะตั้งครรภ์อย่างมีคุณภาพ โดยเฉพาะอย่างยิ่งอันตรายของการคลอดก่อนกำหนด หรือสัญญาณเตือนที่ต้องเตรียมตัวไปโรงพยาบาล ตลอดจนการดูแลบุตรหลังคลอดอย่างถูกต้อง คุณแม่ทุกท่านสามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมด้วยการสแกน QR Code ในสื่อประชาสัมพันธ์ด้านล่างนี้ ด้วยความปรารถนาดีจาก งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม สำนักปลัด อบต.หัวนา ติดตามข่าวสารจากองค์การบริหารส่วนตำบลหัวนาได้ที่ FACEBOOK : องค์การบริหารส่วนตำบลหัวนา เว็บไซต์ : huana-nbp.go.th โทรศัพท์ : 042-315962 โทรสาร : 042-315962 file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ประชาสัมพันธ์ : มาตรการป้องกันการคลอดก่อนกำหนดเพื่อการสื่อสารเชิงรุกในพื้นที่ งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ขอแจ้งประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการป้องกันการคลอดก่อนกำหนด เพื่อสร้างการรับรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติตัวสำหรับคุณแม่ขณะตั้งครรภ์อย่างมีคุณภาพ โดยเฉพาะอย่างยิ่งอันตรายของการคลอดก่อนกำหนด หรือสัญญาณเตือนที่ต้องเตรียมตัวไปโรงพยาบาล ตลอดจนการดูแลบุตรหลังคลอดอย่างถูกต้อง คุณแม่ทุกท่านสามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมด้วยการสแกน QR Code ในสื่อประชาสัมพันธ์ด้านล่างนี้ ด้วยความปรารถนาดีจาก งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม สำนักปลัด อบต.หัวนา ติดตามข่าวสารจากองค์การบริหารส่วนตำบลหัวนาได้ที่ FACEBOOK : องค์การบริหารส่วนตำบลหัวนา เว็บไซต์ : huana-nbp.go.th โทรศัพท์ : 042-315962 โทรสาร : 042-315962 ../add_file/ประชาสัมพันธ์ : มาตรการป้องกันการคลอดก่อนกำหนดเพื่อการสื่อสารเชิงรุกในพื้นที่ งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ขอแจ้งประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการป้องกันการคลอดก่อนกำหนด เพื่อสร้างการรับรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติตัวสำหรับคุณแม่ขณะตั้งครรภ์อย่างมีคุณภาพ โดยเฉพาะอย่างยิ่งอันตรายของการคลอดก่อนกำหนด หรือสัญญาณเตือนที่ต้องเตรียมตัวไปโรงพยาบาล ตลอดจนการดูแลบุตรหลังคลอดอย่างถูกต้อง คุณแม่ทุกท่านสามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมด้วยการสแกน QR Code ในสื่อประชาสัมพันธ์ด้านล่างนี้ ด้วยความปรารถนาดีจาก งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม สำนักปลัด อบต.หัวนา ติดตามข่าวสารจากองค์การบริหารส่วนตำบลหัวนาได้ที่ FACEBOOK : องค์การบริหารส่วนตำบลหัวนา เว็บไซต์ : huana-nbp.go.th โทรศัพท์ : 042-315962 โทรสาร : 042-315962
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : รอปรับปรุง file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: รอปรับปรุง ../add_file/รอปรับปรุง
ชื่อไฟล์ : รอปรับปรุง file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: รอปรับปรุง ../add_file/รอปรับปรุง
ชื่อไฟล์ : รอปรับปรุง file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: รอปรับปรุง ../add_file/รอปรับปรุง
ชื่อไฟล์ : รอปรับปรุง file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: รอปรับปรุง ../add_file/รอปรับปรุง
ชื่อไฟล์ : รอปรับปรุง file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: รอปรับปรุง ../add_file/รอปรับปรุง
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : จ้างเหมาเดินสายและติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าเพิ่มเติมค่าธรรมเนียม (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: จ้างเหมาเดินสายและติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าเพิ่มเติมค่าธรรมเนียม (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ../add_file/จ้างเหมาเดินสายและติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าเพิ่มเติมค่าธรรมเนียม (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ชื่อไฟล์ : วันพฤหัสบดีที่ 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2566
ประชาสัมพันธ์ : เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข่าวสารด้านการคุ้มครองผู้บริโภค จากสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค เพื่อเป็นประโยชน์แก่ประชาชน จำนวน ๔ เรื่อง ได้แก่
1. “ซีเอฟ” ของผิด…คิดจนหัวจะปวด
2. ซื้อประกันดี ได้ทั้งประกันรถและประกันความสบายใจ
3. มิจฉาชีพออนไลน์ หลอกให้ตายใจแต่เงินหมดไปทั้งบัญชี
4. สคบ. คุมเข้มโฆษณาไม่ตรงปก
ศึกษาเพิ่มเติมได้ที่ลิ้งค์ https://shorturl.asia/SQjXc

ด้วยความปรารถนาดีจาก งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม สำนักปลัด อบต.หัวนา

ติดตามข่าวสารจากองค์การบริหารส่วนตำบลหัวนาได้ที่
FACEBOOK : องค์การบริหารส่วนตำบลหัวนา
เว็บไซต์ : huana-nbp.go.th
โทรศัพท์ : 042-315962 โทรสาร : 042-315962 file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: วันพฤหัสบดีที่ 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2566
ประชาสัมพันธ์ : เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข่าวสารด้านการคุ้มครองผู้บริโภค จากสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค เพื่อเป็นประโยชน์แก่ประชาชน จำนวน ๔ เรื่อง ได้แก่
1. “ซีเอฟ” ของผิด…คิดจนหัวจะปวด
2. ซื้อประกันดี ได้ทั้งประกันรถและประกันความสบายใจ
3. มิจฉาชีพออนไลน์ หลอกให้ตายใจแต่เงินหมดไปทั้งบัญชี
4. สคบ. คุมเข้มโฆษณาไม่ตรงปก
ศึกษาเพิ่มเติมได้ที่ลิ้งค์ https://shorturl.asia/SQjXc

ด้วยความปรารถนาดีจาก งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม สำนักปลัด อบต.หัวนา

ติดตามข่าวสารจากองค์การบริหารส่วนตำบลหัวนาได้ที่
FACEBOOK : องค์การบริหารส่วนตำบลหัวนา
เว็บไซต์ : huana-nbp.go.th
โทรศัพท์ : 042-315962 โทรสาร : 042-315962 ../add_file/วันพฤหัสบดีที่ 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2566
ประชาสัมพันธ์ : เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข่าวสารด้านการคุ้มครองผู้บริโภค จากสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค เพื่อเป็นประโยชน์แก่ประชาชน จำนวน ๔ เรื่อง ได้แก่
1. “ซีเอฟ” ของผิด…คิดจนหัวจะปวด
2. ซื้อประกันดี ได้ทั้งประกันรถและประกันความสบายใจ
3. มิจฉาชีพออนไลน์ หลอกให้ตายใจแต่เงินหมดไปทั้งบัญชี
4. สคบ. คุมเข้มโฆษณาไม่ตรงปก
ศึกษาเพิ่มเติมได้ที่ลิ้งค์ https://shorturl.asia/SQjXc

ด้วยความปรารถนาดีจาก งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม สำนักปลัด อบต.หัวนา

ติดตามข่าวสารจากองค์การบริหารส่วนตำบลหัวนาได้ที่
FACEBOOK : องค์การบริหารส่วนตำบลหัวนา
เว็บไซต์ : huana-nbp.go.th
โทรศัพท์ : 042-315962 โทรสาร : 042-315962
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ :
1. ให้หม้ออบลมร้อนเป็นสินค้าที่ควบคุมฉลาก ลงโฆษณาประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 140 ตอนพิเศษ 98 ง เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2566 ซึ่งจะมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 26 สิงหาคม 2566
2. ให้หน้ากากอนามัยเป็นสินค้าที่ควบคุมฉลาก ลงโฆษณาประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 140 ตอนพิเศษ 108 เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2566 ซึ่งจะมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 9 สิงหาคม 2566 file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์:
1. ให้หม้ออบลมร้อนเป็นสินค้าที่ควบคุมฉลาก ลงโฆษณาประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 140 ตอนพิเศษ 98 ง เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2566 ซึ่งจะมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 26 สิงหาคม 2566
2. ให้หน้ากากอนามัยเป็นสินค้าที่ควบคุมฉลาก ลงโฆษณาประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 140 ตอนพิเศษ 108 เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2566 ซึ่งจะมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 9 สิงหาคม 2566 ../add_file/
1. ให้หม้ออบลมร้อนเป็นสินค้าที่ควบคุมฉลาก ลงโฆษณาประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 140 ตอนพิเศษ 98 ง เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2566 ซึ่งจะมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 26 สิงหาคม 2566
2. ให้หน้ากากอนามัยเป็นสินค้าที่ควบคุมฉลาก ลงโฆษณาประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 140 ตอนพิเศษ 108 เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2566 ซึ่งจะมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 9 สิงหาคม 2566
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : รอปรับปรุง file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: รอปรับปรุง ../add_file/รอปรับปรุง
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : ประชาสัมพันธ์ สถานการณ์ และแจ้งเตือนการเจ็บป่วยจากการรับประทานเห็ดพิษ ในช่วงฤดูฝน การป้องกันการเจ็บป่วยจากการกินเห็ดพิษ
ยึดหลัก เห็ด ไม่รู้จัก ไม่แน่ใจ ไม่เก็บ ไม่กิน
1.ไม่เก็บหรือกินเห็ดที่ไม่รู้จัก หรือไม่แน่ใจว่ากินได้
2.ไม่เก็บเห็ดที่อยู่ในระยะอ่อนมากิน เช่น ระยะเป็นตุ่มหรือตูมที่มีรูปร่างคล้ายไข่ เพราะคล้ายเห็ดพิษ
3.ไม่กินเห็ดดิบ โดยไม่ปรุงสุกก่อนกินจะทำให้เกิดพิษได้ เช่น เห็ดน้ำหมาก เป็นต้น
4.ไม่กินเห็ดร่วมกับแอลกอฮอล์ เช่น เห็ดหิ่งห้อย เห็ดน้ำหมึกหรือเห็ดถั่วที่ขึ้นตามธรรมชาติ file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ประชาสัมพันธ์ สถานการณ์ และแจ้งเตือนการเจ็บป่วยจากการรับประทานเห็ดพิษ ในช่วงฤดูฝน การป้องกันการเจ็บป่วยจากการกินเห็ดพิษ
ยึดหลัก เห็ด ไม่รู้จัก ไม่แน่ใจ ไม่เก็บ ไม่กิน
1.ไม่เก็บหรือกินเห็ดที่ไม่รู้จัก หรือไม่แน่ใจว่ากินได้
2.ไม่เก็บเห็ดที่อยู่ในระยะอ่อนมากิน เช่น ระยะเป็นตุ่มหรือตูมที่มีรูปร่างคล้ายไข่ เพราะคล้ายเห็ดพิษ
3.ไม่กินเห็ดดิบ โดยไม่ปรุงสุกก่อนกินจะทำให้เกิดพิษได้ เช่น เห็ดน้ำหมาก เป็นต้น
4.ไม่กินเห็ดร่วมกับแอลกอฮอล์ เช่น เห็ดหิ่งห้อย เห็ดน้ำหมึกหรือเห็ดถั่วที่ขึ้นตามธรรมชาติ ../add_file/ประชาสัมพันธ์ สถานการณ์ และแจ้งเตือนการเจ็บป่วยจากการรับประทานเห็ดพิษ ในช่วงฤดูฝน การป้องกันการเจ็บป่วยจากการกินเห็ดพิษ
ยึดหลัก เห็ด ไม่รู้จัก ไม่แน่ใจ ไม่เก็บ ไม่กิน
1.ไม่เก็บหรือกินเห็ดที่ไม่รู้จัก หรือไม่แน่ใจว่ากินได้
2.ไม่เก็บเห็ดที่อยู่ในระยะอ่อนมากิน เช่น ระยะเป็นตุ่มหรือตูมที่มีรูปร่างคล้ายไข่ เพราะคล้ายเห็ดพิษ
3.ไม่กินเห็ดดิบ โดยไม่ปรุงสุกก่อนกินจะทำให้เกิดพิษได้ เช่น เห็ดน้ำหมาก เป็นต้น
4.ไม่กินเห็ดร่วมกับแอลกอฮอล์ เช่น เห็ดหิ่งห้อย เห็ดน้ำหมึกหรือเห็ดถั่วที่ขึ้นตามธรรมชาติ
ชื่อไฟล์ : รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหัวนา สมัยประชุมวิสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2566 ครั้งที่ 1,2,3/2566 (วันที่ 4,11,15 สิงหาคม 2566) file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหัวนา สมัยประชุมวิสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2566 ครั้งที่ 1,2,3/2566 (วันที่ 4,11,15 สิงหาคม 2566) ../add_file/รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหัวนา สมัยประชุมวิสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2566 ครั้งที่ 1,2,3/2566 (วันที่ 4,11,15 สิงหาคม 2566)
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม สำนักปลัด อบต.หัวนา ขอประชาสัมพันธ์ "มาตรการเฝ้าระวังและผลกระทบต่อสุขภาพจากโรคไข้หวัดใหญ่" ด้วยกองระบาดวิทยากรมควบคุมโรครายงานผู้ป่วยโรคไข้หวัดใหญ่ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม - 12 สิงหาคม 2566 พบผู้ป่วยจำนวน 97,052 ราย ในพื้นที่จังหวัดพัทลุง จังหวัดภูเก็ต จังหวัดตราด จังหวัดอุบลราชธานี จังหวัดนราธิวาสจังหวัดยโสธร จังหวัดจันทบุรี จังหวัดระยอง จังหวัดแพร่จังหวัดพะเยา ตามลำดับ file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม สำนักปลัด อบต.หัวนา ขอประชาสัมพันธ์ "มาตรการเฝ้าระวังและผลกระทบต่อสุขภาพจากโรคไข้หวัดใหญ่" ด้วยกองระบาดวิทยากรมควบคุมโรครายงานผู้ป่วยโรคไข้หวัดใหญ่ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม - 12 สิงหาคม 2566 พบผู้ป่วยจำนวน 97,052 ราย ในพื้นที่จังหวัดพัทลุง จังหวัดภูเก็ต จังหวัดตราด จังหวัดอุบลราชธานี จังหวัดนราธิวาสจังหวัดยโสธร จังหวัดจันทบุรี จังหวัดระยอง จังหวัดแพร่จังหวัดพะเยา ตามลำดับ ../add_file/ งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม สำนักปลัด อบต.หัวนา ขอประชาสัมพันธ์ "มาตรการเฝ้าระวังและผลกระทบต่อสุขภาพจากโรคไข้หวัดใหญ่" ด้วยกองระบาดวิทยากรมควบคุมโรครายงานผู้ป่วยโรคไข้หวัดใหญ่ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม - 12 สิงหาคม 2566 พบผู้ป่วยจำนวน 97,052 ราย ในพื้นที่จังหวัดพัทลุง จังหวัดภูเก็ต จังหวัดตราด จังหวัดอุบลราชธานี จังหวัดนราธิวาสจังหวัดยโสธร จังหวัดจันทบุรี จังหวัดระยอง จังหวัดแพร่จังหวัดพะเยา ตามลำดับ
ชื่อไฟล์ : B6eQ3OgMon81324.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : ด้วยกรมควบคุมมลพิษ และกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ได้จัดทำคู่มือการจัดการมลพิษสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2565 - 2566 เพื่อกำหนดเป็นขอบเขต เนื้อหา องค์ความรู้ ข้อมูล และรูปแบบการเสริมสร้างศักยภาพด้านการควบคุมมลพิษให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในการควบคุม ป้องกัน และแก้ไขปัญหามลพิษ
งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม สำนักปลัด อบต.หัวนา
จึงขอประชาสัมพันธ์เผยแพร่องค์ความรู้การจัดการมลพิษ จำนวน 4 เรื่อง ได้แก่
1) Upcycling
2) ร่วมบริจาคอะลูมิเนียมเพื่อจัดทำขาเทียมพระราชทาน
3) การจัดการน้ำเสียของแหล่งกำเนิดมลพิษประเภทที่ดินจัดสรร
4) แหล่งกำเนิดมลพิษประเภทสุกร file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ด้วยกรมควบคุมมลพิษ และกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ได้จัดทำคู่มือการจัดการมลพิษสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2565 - 2566 เพื่อกำหนดเป็นขอบเขต เนื้อหา องค์ความรู้ ข้อมูล และรูปแบบการเสริมสร้างศักยภาพด้านการควบคุมมลพิษให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในการควบคุม ป้องกัน และแก้ไขปัญหามลพิษ
งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม สำนักปลัด อบต.หัวนา
จึงขอประชาสัมพันธ์เผยแพร่องค์ความรู้การจัดการมลพิษ จำนวน 4 เรื่อง ได้แก่
1) Upcycling
2) ร่วมบริจาคอะลูมิเนียมเพื่อจัดทำขาเทียมพระราชทาน
3) การจัดการน้ำเสียของแหล่งกำเนิดมลพิษประเภทที่ดินจัดสรร
4) แหล่งกำเนิดมลพิษประเภทสุกร ../add_file/ด้วยกรมควบคุมมลพิษ และกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ได้จัดทำคู่มือการจัดการมลพิษสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2565 - 2566 เพื่อกำหนดเป็นขอบเขต เนื้อหา องค์ความรู้ ข้อมูล และรูปแบบการเสริมสร้างศักยภาพด้านการควบคุมมลพิษให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในการควบคุม ป้องกัน และแก้ไขปัญหามลพิษ
งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม สำนักปลัด อบต.หัวนา
จึงขอประชาสัมพันธ์เผยแพร่องค์ความรู้การจัดการมลพิษ จำนวน 4 เรื่อง ได้แก่
1) Upcycling
2) ร่วมบริจาคอะลูมิเนียมเพื่อจัดทำขาเทียมพระราชทาน
3) การจัดการน้ำเสียของแหล่งกำเนิดมลพิษประเภทที่ดินจัดสรร
4) แหล่งกำเนิดมลพิษประเภทสุกร
ชื่อไฟล์ : ด้วย กองระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ได้แจ้งสถานการณ์โรคไข้เลือดออก พ.ศ. 2566 ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม - 4 สิงหาคม 2566 พบผู้ป่วยสะสม จำนวน 54,148 ราย ซึ่งสูงกว่าปีที่ผ่านมา 3 เท่า และสูงกว่าค่ามัธยฐานย้อนหลัง 5 ปี 1.2 เท่า ทั้งนี้ พบผู้ป่วยเสียชีวิตยืนยันสะสมแล้ว จำนวน 52 ราย โดยมีแนวโน้มจำนวนผู้ป่วยเพิ่มขึ้นตั้งแต่เดือนพฤษภาคมเป็นต้นมาในทุกภาคของประเทศไทย โดยเฉพาะจังหวัดทางภาคเหนือตอนบน ภาคตะวันออก และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข กรมควบคุมโรค กรณีไข้เลือดออกจึงมีข้อสั่งการให้แจ้งข้อมูลสถานการณ์โรคไข้เลือดออกในจังหวัดที่มีการระบาดสูงในช่วงที่มีการยกระดับศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉินฯ
งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม สำนักปลัด อบต.หัวนา จึงขอประชาสัมพันธ์แจ้งข้อมูลสถานการณ์ผู้ป่วยโรคไข้เลือดออก เพื่อดำเนินการเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออกในพื้นที่ตำบลหัวนาต่อไป file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ด้วย กองระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ได้แจ้งสถานการณ์โรคไข้เลือดออก พ.ศ. 2566 ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม - 4 สิงหาคม 2566 พบผู้ป่วยสะสม จำนวน 54,148 ราย ซึ่งสูงกว่าปีที่ผ่านมา 3 เท่า และสูงกว่าค่ามัธยฐานย้อนหลัง 5 ปี 1.2 เท่า ทั้งนี้ พบผู้ป่วยเสียชีวิตยืนยันสะสมแล้ว จำนวน 52 ราย โดยมีแนวโน้มจำนวนผู้ป่วยเพิ่มขึ้นตั้งแต่เดือนพฤษภาคมเป็นต้นมาในทุกภาคของประเทศไทย โดยเฉพาะจังหวัดทางภาคเหนือตอนบน ภาคตะวันออก และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข กรมควบคุมโรค กรณีไข้เลือดออกจึงมีข้อสั่งการให้แจ้งข้อมูลสถานการณ์โรคไข้เลือดออกในจังหวัดที่มีการระบาดสูงในช่วงที่มีการยกระดับศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉินฯ
งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม สำนักปลัด อบต.หัวนา จึงขอประชาสัมพันธ์แจ้งข้อมูลสถานการณ์ผู้ป่วยโรคไข้เลือดออก เพื่อดำเนินการเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออกในพื้นที่ตำบลหัวนาต่อไป ../add_file/ ด้วย กองระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ได้แจ้งสถานการณ์โรคไข้เลือดออก พ.ศ. 2566 ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม - 4 สิงหาคม 2566 พบผู้ป่วยสะสม จำนวน 54,148 ราย ซึ่งสูงกว่าปีที่ผ่านมา 3 เท่า และสูงกว่าค่ามัธยฐานย้อนหลัง 5 ปี 1.2 เท่า ทั้งนี้ พบผู้ป่วยเสียชีวิตยืนยันสะสมแล้ว จำนวน 52 ราย โดยมีแนวโน้มจำนวนผู้ป่วยเพิ่มขึ้นตั้งแต่เดือนพฤษภาคมเป็นต้นมาในทุกภาคของประเทศไทย โดยเฉพาะจังหวัดทางภาคเหนือตอนบน ภาคตะวันออก และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข กรมควบคุมโรค กรณีไข้เลือดออกจึงมีข้อสั่งการให้แจ้งข้อมูลสถานการณ์โรคไข้เลือดออกในจังหวัดที่มีการระบาดสูงในช่วงที่มีการยกระดับศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉินฯ
งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม สำนักปลัด อบต.หัวนา จึงขอประชาสัมพันธ์แจ้งข้อมูลสถานการณ์ผู้ป่วยโรคไข้เลือดออก เพื่อดำเนินการเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออกในพื้นที่ตำบลหัวนาต่อไป
ชื่อไฟล์ : จำนวน 1 เรื่อง และอินโฟกราฟิก จำนวน 4 เรื่อง ดังนี้
เรื่อง ใส่ใจเลือกคาร์ซีทที่ใช่ เพิ่มความปลอดภัยให้ลูกน้อย
อินโฟกราฟิก เรื่อง ลูกน้อย ปลอดภัย ใส่คาร์ซีท
อินโฟกราฟิก เรื่อง คำโฆษณายากแก่การพิสูจน์ เราจะเชื่อได้อย่างไร
อินโฟกราฟิก เรื่อง เตือนภัย ซื้อของออนไลน์ชำระผ่านบัตรเครดิตขอคืนเงินอย่างไร
อินโฟกราฟิก เรื่อง 4 ประเด็นต้องใส่ใจก่อนเลือกซื้อประกันรถยนต์
งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมสำนักปลัด อบต.หัวนา จึงขอเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข่าวดังกล่าว ให้ประชาชนในพื้นที่ตำบลหัวนาได้รับทราบโดยทั่วกัน file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: จำนวน 1 เรื่อง และอินโฟกราฟิก จำนวน 4 เรื่อง ดังนี้
เรื่อง ใส่ใจเลือกคาร์ซีทที่ใช่ เพิ่มความปลอดภัยให้ลูกน้อย
อินโฟกราฟิก เรื่อง ลูกน้อย ปลอดภัย ใส่คาร์ซีท
อินโฟกราฟิก เรื่อง คำโฆษณายากแก่การพิสูจน์ เราจะเชื่อได้อย่างไร
อินโฟกราฟิก เรื่อง เตือนภัย ซื้อของออนไลน์ชำระผ่านบัตรเครดิตขอคืนเงินอย่างไร
อินโฟกราฟิก เรื่อง 4 ประเด็นต้องใส่ใจก่อนเลือกซื้อประกันรถยนต์
งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมสำนักปลัด อบต.หัวนา จึงขอเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข่าวดังกล่าว ให้ประชาชนในพื้นที่ตำบลหัวนาได้รับทราบโดยทั่วกัน ../add_file/จำนวน 1 เรื่อง และอินโฟกราฟิก จำนวน 4 เรื่อง ดังนี้
เรื่อง ใส่ใจเลือกคาร์ซีทที่ใช่ เพิ่มความปลอดภัยให้ลูกน้อย
อินโฟกราฟิก เรื่อง ลูกน้อย ปลอดภัย ใส่คาร์ซีท
อินโฟกราฟิก เรื่อง คำโฆษณายากแก่การพิสูจน์ เราจะเชื่อได้อย่างไร
อินโฟกราฟิก เรื่อง เตือนภัย ซื้อของออนไลน์ชำระผ่านบัตรเครดิตขอคืนเงินอย่างไร
อินโฟกราฟิก เรื่อง 4 ประเด็นต้องใส่ใจก่อนเลือกซื้อประกันรถยนต์
งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมสำนักปลัด อบต.หัวนา จึงขอเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข่าวดังกล่าว ให้ประชาชนในพื้นที่ตำบลหัวนาได้รับทราบโดยทั่วกัน
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : รอปรับปรุง file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: รอปรับปรุง ../add_file/รอปรับปรุง
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : เรื่อง ประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: เรื่อง ประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ../add_file/เรื่อง ประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : รอปรับปรุง file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: รอปรับปรุง ../add_file/รอปรับปรุง
ชื่อไฟล์ : รอปรับปรุง file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: รอปรับปรุง ../add_file/รอปรับปรุง
ชื่อไฟล์ : รอปรับปรุง file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: รอปรับปรุง ../add_file/รอปรับปรุง
ชื่อไฟล์ : รอปรับปรุง file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: รอปรับปรุง ../add_file/รอปรับปรุง
ชื่อไฟล์ : รอปรับปรุง file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: รอปรับปรุง ../add_file/รอปรับปรุง
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ขอประชาสัมพันธ์ แนวทางการให้บริการวัคซีนป้องกันการติดเชื้อไวรัสเอชพีวี (HPV) ตามนโยบายเร่งรัด ๑๐๐ วัน ของกระทรวงสาธารณสุข ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ 1
เร่งรัดการฉีดวัคซีน HPV ในกลุ่มเป้าหมายนักเรียนหญิง (อายุ 11 - 20 ปี)
สามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ที่
เว็บไซต์ : https://ddc.moph.go.th/dcd/journal_detail.php?publish=14723
งานสาธารณสุข สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลหัวนา
042-315-962 file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ขอประชาสัมพันธ์ แนวทางการให้บริการวัคซีนป้องกันการติดเชื้อไวรัสเอชพีวี (HPV) ตามนโยบายเร่งรัด ๑๐๐ วัน ของกระทรวงสาธารณสุข ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ 1
เร่งรัดการฉีดวัคซีน HPV ในกลุ่มเป้าหมายนักเรียนหญิง (อายุ 11 - 20 ปี)
สามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ที่
เว็บไซต์ : https://ddc.moph.go.th/dcd/journal_detail.php?publish=14723
งานสาธารณสุข สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลหัวนา
042-315-962 ../add_file/กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ขอประชาสัมพันธ์ แนวทางการให้บริการวัคซีนป้องกันการติดเชื้อไวรัสเอชพีวี (HPV) ตามนโยบายเร่งรัด ๑๐๐ วัน ของกระทรวงสาธารณสุข ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ 1
เร่งรัดการฉีดวัคซีน HPV ในกลุ่มเป้าหมายนักเรียนหญิง (อายุ 11 - 20 ปี)
สามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ที่
เว็บไซต์ : https://ddc.moph.go.th/dcd/journal_detail.php?publish=14723
งานสาธารณสุข สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลหัวนา
042-315-962
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : เพื่อส่งเสริมความรู้ด้านการมาตรฐานให้แก่ผู้ประกอบการตลาดและร้านค้า รายย่อยภายในตลาดค้าส่ง - ค้าปลีกต่างๆ ให้สามารถเลือกสินค้าที่ได้มาตรฐานมาจำหน่ายได้อย่างถูกตามกฎหมาย ข้อมูลเพิ่มเติม ตามลิงค์ด้านล่างนะคะ https://pr.tisi.go.th/%E0%B8%95%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%94%E0%B9%81%E0%B8%AB%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%99%E0%B8%B5%E0%B9%89%E0%B8%99%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%8B%E0%B8%B7%E0%B9%89%E0%B8%AD/ file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: เพื่อส่งเสริมความรู้ด้านการมาตรฐานให้แก่ผู้ประกอบการตลาดและร้านค้า รายย่อยภายในตลาดค้าส่ง - ค้าปลีกต่างๆ ให้สามารถเลือกสินค้าที่ได้มาตรฐานมาจำหน่ายได้อย่างถูกตามกฎหมาย ข้อมูลเพิ่มเติม ตามลิงค์ด้านล่างนะคะ https://pr.tisi.go.th/%E0%B8%95%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%94%E0%B9%81%E0%B8%AB%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%99%E0%B8%B5%E0%B9%89%E0%B8%99%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%8B%E0%B8%B7%E0%B9%89%E0%B8%AD/ ../add_file/เพื่อส่งเสริมความรู้ด้านการมาตรฐานให้แก่ผู้ประกอบการตลาดและร้านค้า รายย่อยภายในตลาดค้าส่ง - ค้าปลีกต่างๆ ให้สามารถเลือกสินค้าที่ได้มาตรฐานมาจำหน่ายได้อย่างถูกตามกฎหมาย ข้อมูลเพิ่มเติม ตามลิงค์ด้านล่างนะคะ https://pr.tisi.go.th/%E0%B8%95%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%94%E0%B9%81%E0%B8%AB%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%99%E0%B8%B5%E0%B9%89%E0%B8%99%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%8B%E0%B8%B7%E0%B9%89%E0%B8%AD/
ชื่อไฟล์ :
ด้วย สคบ. แจ้งประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ข่าว สคบ. ด้านการคุ้มครองผู้บริโภค จำนวน ๑ เรื่อง และอินโฟกราฟิก จำนวน ๓ เรื่อง ดังนี้
1. ข่าวด้านการคุ้มครองผู้บริโภค เรื่อง เช็คให้ชัวร์ ก่อนใช้บริการ "ศูนย์บริการดูแลผู้สูงอายุ" ธุรกิจควบคุมสัญญา
2. อินโฟกราฟิก จำนวน 3 เรื่อง ดังนี้
2.1 อินโฟกราฟิก เรื่อง 5เรื่องต้องรู้ ก่อนใช้ "บริการดูแลผู้สูงอายุ"
2.2 อินโฟกราฟิก เรื่อง ส่อง 5 สินค้าอันตรายใกล้ตัว
2.3 อินโฟกราฟิก เรื่อง สิทธิผู้ค้ำประกันเมื่อผู้กู้เบี้ยวหนี้
งานสาธารณสุข สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลหัวนา ขอประชาสัมพันธ์ข่าวดังกล่าวให้ประชาชนในพื้นที่ตำบลหัวนาทราบโดยทั่วกัน 2. อินโฟกราฟิก จำนวน 3 เรื่อง ดังนี้
2.1 อินโฟกราฟิก เรื่อง 5เรื่องต้องรู้ ก่อนใช้ "บริการดูแลผู้สูงอายุ"
2.2 อินโฟกราฟิก เรื่อง ส่อง 5 สินค้าอันตรายใกล้ตัว
2.3 อินโฟกราฟิก เรื่อง สิทธิผู้ค้ำประกันเมื่อผู้กู้เบี้ยวหนี้
งานสาธารณสุข สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลหัวนา ขอประชาสัมพันธ์ข่าวดังกล่าวให้ประชาชนในพื้นที่ตำบลหัวนาทราบโดยทั่วกัน" class="w3-tag w3-theme-d4 w3-round w3-margin"> file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์:
ด้วย สคบ. แจ้งประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ข่าว สคบ. ด้านการคุ้มครองผู้บริโภค จำนวน ๑ เรื่อง และอินโฟกราฟิก จำนวน ๓ เรื่อง ดังนี้
1. ข่าวด้านการคุ้มครองผู้บริโภค เรื่อง เช็คให้ชัวร์ ก่อนใช้บริการ "ศูนย์บริการดูแลผู้สูงอายุ" ธุรกิจควบคุมสัญญา
2. อินโฟกราฟิก จำนวน 3 เรื่อง ดังนี้
2.1 อินโฟกราฟิก เรื่อง 5เรื่องต้องรู้ ก่อนใช้ "บริการดูแลผู้สูงอายุ"
2.2 อินโฟกราฟิก เรื่อง ส่อง 5 สินค้าอันตรายใกล้ตัว
2.3 อินโฟกราฟิก เรื่อง สิทธิผู้ค้ำประกันเมื่อผู้กู้เบี้ยวหนี้
งานสาธารณสุข สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลหัวนา ขอประชาสัมพันธ์ข่าวดังกล่าวให้ประชาชนในพื้นที่ตำบลหัวนาทราบโดยทั่วกัน ../add_file/
ด้วย สคบ. แจ้งประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ข่าว สคบ. ด้านการคุ้มครองผู้บริโภค จำนวน ๑ เรื่อง และอินโฟกราฟิก จำนวน ๓ เรื่อง ดังนี้
1. ข่าวด้านการคุ้มครองผู้บริโภค เรื่อง เช็คให้ชัวร์ ก่อนใช้บริการ "ศูนย์บริการดูแลผู้สูงอายุ" ธุรกิจควบคุมสัญญา
2. อินโฟกราฟิก จำนวน 3 เรื่อง ดังนี้
2.1 อินโฟกราฟิก เรื่อง 5เรื่องต้องรู้ ก่อนใช้ "บริการดูแลผู้สูงอายุ"
2.2 อินโฟกราฟิก เรื่อง ส่อง 5 สินค้าอันตรายใกล้ตัว
2.3 อินโฟกราฟิก เรื่อง สิทธิผู้ค้ำประกันเมื่อผู้กู้เบี้ยวหนี้
งานสาธารณสุข สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลหัวนา ขอประชาสัมพันธ์ข่าวดังกล่าวให้ประชาชนในพื้นที่ตำบลหัวนาทราบโดยทั่วกัน
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลหัวนา ขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนประชาชนในพื้นที่ทั้ง 12 หมู่บ้าน ร่วมกัน "คัดแยกขยะอย่างถูกวิธี แยกให้ถูกที่ ทิ้งให้ถูกถัง" เพื่อเป็นการคัดเเยกขยะจากตั้งเเต่ต้นทาง และเพื่อเป็นการลดปริมาณขยะที่จะเกิดขึ้นนั้น หากเรามีการคัดเเยกขยะอย่างถูกวิธี ขยะบางส่วสามารถนำกลับมาใช้ประโยชน์ต่อไปได้ค่ะ --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม สำนักปลัดฯ จึงขอความร่วมมือประชาชนในพื้นที่หันมาร่วมกันคัดแยกขยะอย่างถูกวิธี เพื่อให้สังคมบ้านเราสะอาด และน่าอยู่มากยิ่ง ๆ ขึ้นไป ขอบคุณค่ะ ????????♻️ องค์การบริหารส่วนตำบลห งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ☎️ โทร. 042-315962 โทรสาร. 042-315962 (open folder) saraban@huana-nbp.go.th (clipboard) https://www.huana-nbp.go.th/ file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลหัวนา ขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนประชาชนในพื้นที่ทั้ง 12 หมู่บ้าน ร่วมกัน "คัดแยกขยะอย่างถูกวิธี แยกให้ถูกที่ ทิ้งให้ถูกถัง" เพื่อเป็นการคัดเเยกขยะจากตั้งเเต่ต้นทาง และเพื่อเป็นการลดปริมาณขยะที่จะเกิดขึ้นนั้น หากเรามีการคัดเเยกขยะอย่างถูกวิธี ขยะบางส่วสามารถนำกลับมาใช้ประโยชน์ต่อไปได้ค่ะ --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม สำนักปลัดฯ จึงขอความร่วมมือประชาชนในพื้นที่หันมาร่วมกันคัดแยกขยะอย่างถูกวิธี เพื่อให้สังคมบ้านเราสะอาด และน่าอยู่มากยิ่ง ๆ ขึ้นไป ขอบคุณค่ะ ????????♻️ องค์การบริหารส่วนตำบลห งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ☎️ โทร. 042-315962 โทรสาร. 042-315962 (open folder) saraban@huana-nbp.go.th (clipboard) https://www.huana-nbp.go.th/ ../add_file/งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลหัวนา ขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนประชาชนในพื้นที่ทั้ง 12 หมู่บ้าน ร่วมกัน "คัดแยกขยะอย่างถูกวิธี แยกให้ถูกที่ ทิ้งให้ถูกถัง" เพื่อเป็นการคัดเเยกขยะจากตั้งเเต่ต้นทาง และเพื่อเป็นการลดปริมาณขยะที่จะเกิดขึ้นนั้น หากเรามีการคัดเเยกขยะอย่างถูกวิธี ขยะบางส่วสามารถนำกลับมาใช้ประโยชน์ต่อไปได้ค่ะ --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม สำนักปลัดฯ จึงขอความร่วมมือประชาชนในพื้นที่หันมาร่วมกันคัดแยกขยะอย่างถูกวิธี เพื่อให้สังคมบ้านเราสะอาด และน่าอยู่มากยิ่ง ๆ ขึ้นไป ขอบคุณค่ะ ????????♻️ องค์การบริหารส่วนตำบลห งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ☎️ โทร. 042-315962 โทรสาร. 042-315962 (open folder) saraban@huana-nbp.go.th (clipboard) https://www.huana-nbp.go.th/
ชื่อไฟล์ : q0IJIDpThu34941.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลหัวนา ????????‍♀️แจ้งประชาสัมพันธ์มาตรการเฝ้าระวังและผลกระทบต่อสุขภาพจากโรคติดเชื้อไวรัสซิกา ???????? จากกรมควบคุมโรค เพื่อเป็นการเฝ้าระวังและป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสซิกา ซึ่งเป็นโรคที่สามารถติดต่อและแพร่เชื้อได้ โดยเชื้อสามารถติดต่อจากคนหนึ่ง โดยดารมีเพศสัมพันธ์ และการถ่ายเลือด โดยมีบุคคลเสี่ยง ดังนี้ หญิงตั้งครรภ์ วัยทำงานอายุ 25 - 45 ปี เด็กวัยเรียนอายุ 5 - 14 ปี ลักษณะอาการ มีไข้ มีผื่นแดงแบบ Maculopapular ปวดศีรษะ เยื่อบุตาอักเสบ ตาแดง ปวดข้อ ต่อน้ำเหลืองโต อุจจาระร่วง     วิธีการป้องกัน       (1) กำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายทั้งในบ้านและบริเวณบ้าน โดยการทำความสะอาด การเทน้ำทิ้ง หรือครอบฝาภาชนะที่สามารถบรรจุน้ำเพื่อไม่ให้มีน้ำขังเป็นแหล่งเพาะพันธุ์ยุง   (2) พักผ่อนให้เพียงพอ       (3) ระมัดระวังไม่ให้ยุงกัด โดยสวมเสื้อแขนยาว กางเกงขายาวให้มิดชิด และใช้ยาทาป้องกันยุงกัด     (4) นอนกางมุ้ง และติดมุ้งลวดที่ประตู หน้าต่าง       งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม สำนักปลัดฯ จึงขอความร่วมมือประชาชนในพื้นที่หันมาร่วมกันคัดแยกขยะอย่างถูกวิธี เพื่อให้สังคมบ้านเราสะอาด และน่าอยู่มากยิ่ง ๆ ขึ้นไป ขอบคุณค่ะ ????????♻️   องค์การบริหารส่วนตำบลหัวนา งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ☎️ โทร. 042-315962 โทรสาร. 042-315962 (open folder) saraban@huana-nbp.go.th (clipboard) https://www.huana-nbp.go.th/ file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลหัวนา ????????‍♀️แจ้งประชาสัมพันธ์มาตรการเฝ้าระวังและผลกระทบต่อสุขภาพจากโรคติดเชื้อไวรัสซิกา ???????? จากกรมควบคุมโรค เพื่อเป็นการเฝ้าระวังและป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสซิกา ซึ่งเป็นโรคที่สามารถติดต่อและแพร่เชื้อได้ โดยเชื้อสามารถติดต่อจากคนหนึ่ง โดยดารมีเพศสัมพันธ์ และการถ่ายเลือด โดยมีบุคคลเสี่ยง ดังนี้ หญิงตั้งครรภ์ วัยทำงานอายุ 25 - 45 ปี เด็กวัยเรียนอายุ 5 - 14 ปี ลักษณะอาการ มีไข้ มีผื่นแดงแบบ Maculopapular ปวดศีรษะ เยื่อบุตาอักเสบ ตาแดง ปวดข้อ ต่อน้ำเหลืองโต อุจจาระร่วง     วิธีการป้องกัน       (1) กำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายทั้งในบ้านและบริเวณบ้าน โดยการทำความสะอาด การเทน้ำทิ้ง หรือครอบฝาภาชนะที่สามารถบรรจุน้ำเพื่อไม่ให้มีน้ำขังเป็นแหล่งเพาะพันธุ์ยุง   (2) พักผ่อนให้เพียงพอ       (3) ระมัดระวังไม่ให้ยุงกัด โดยสวมเสื้อแขนยาว กางเกงขายาวให้มิดชิด และใช้ยาทาป้องกันยุงกัด     (4) นอนกางมุ้ง และติดมุ้งลวดที่ประตู หน้าต่าง       งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม สำนักปลัดฯ จึงขอความร่วมมือประชาชนในพื้นที่หันมาร่วมกันคัดแยกขยะอย่างถูกวิธี เพื่อให้สังคมบ้านเราสะอาด และน่าอยู่มากยิ่ง ๆ ขึ้นไป ขอบคุณค่ะ ????????♻️   องค์การบริหารส่วนตำบลหัวนา งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ☎️ โทร. 042-315962 โทรสาร. 042-315962 (open folder) saraban@huana-nbp.go.th (clipboard) https://www.huana-nbp.go.th/ ../add_file/งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลหัวนา ????????‍♀️แจ้งประชาสัมพันธ์มาตรการเฝ้าระวังและผลกระทบต่อสุขภาพจากโรคติดเชื้อไวรัสซิกา ???????? จากกรมควบคุมโรค เพื่อเป็นการเฝ้าระวังและป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสซิกา ซึ่งเป็นโรคที่สามารถติดต่อและแพร่เชื้อได้ โดยเชื้อสามารถติดต่อจากคนหนึ่ง โดยดารมีเพศสัมพันธ์ และการถ่ายเลือด โดยมีบุคคลเสี่ยง ดังนี้ หญิงตั้งครรภ์ วัยทำงานอายุ 25 - 45 ปี เด็กวัยเรียนอายุ 5 - 14 ปี ลักษณะอาการ มีไข้ มีผื่นแดงแบบ Maculopapular ปวดศีรษะ เยื่อบุตาอักเสบ ตาแดง ปวดข้อ ต่อน้ำเหลืองโต อุจจาระร่วง     วิธีการป้องกัน       (1) กำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายทั้งในบ้านและบริเวณบ้าน โดยการทำความสะอาด การเทน้ำทิ้ง หรือครอบฝาภาชนะที่สามารถบรรจุน้ำเพื่อไม่ให้มีน้ำขังเป็นแหล่งเพาะพันธุ์ยุง   (2) พักผ่อนให้เพียงพอ       (3) ระมัดระวังไม่ให้ยุงกัด โดยสวมเสื้อแขนยาว กางเกงขายาวให้มิดชิด และใช้ยาทาป้องกันยุงกัด     (4) นอนกางมุ้ง และติดมุ้งลวดที่ประตู หน้าต่าง       งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม สำนักปลัดฯ จึงขอความร่วมมือประชาชนในพื้นที่หันมาร่วมกันคัดแยกขยะอย่างถูกวิธี เพื่อให้สังคมบ้านเราสะอาด และน่าอยู่มากยิ่ง ๆ ขึ้นไป ขอบคุณค่ะ ????????♻️   องค์การบริหารส่วนตำบลหัวนา งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ☎️ โทร. 042-315962 โทรสาร. 042-315962 (open folder) saraban@huana-nbp.go.th (clipboard) https://www.huana-nbp.go.th/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลหัวนา
ประชาสัมพันธ์ การป้องกันโรคติดต่อและภัยสุขภาพที่เกิดในช่วงฤดูหนาวของประเทศไทย พ.ศ. 2566
ลมหนาวเริ่มมาแล้ว ถ้าไม่ดูแลสุขภาพให้ดีอาจทำให้เกิดโรคภัยตามมาได้ง่าย ๆ โรคติดต่อช่วงหน้าหนาว โรคติดต่อทางเดินหายใจ ได้แก่ โรคไข้หวัดใหญ่ โรคปอดอักเสบ โรคติดต่อทางเดินอาหารและน้ำ ได้แก่ โรคอุจจาระร่วง โรคติดต่อที่สำคัญอื่น ๆ ได้แก่ โรคหัด ภัยสุขภาพช่วงหน้าหนาว ได้แก่ การเสียชีวิตที่เกี่ยวเนื่องจากภาวะอากาศที่หนาวจัด การขาดอากาศหายใจและการสูดดมแก๊สพิษจากอุปกรณ์ที่ใช้เพิ่มความอบอุ่นให้ร่างกายจากเครื่องทำน้ำอุ่นแบบใช้ระบบแก๊ส นอกจากนี้ยังคงต้องระวังเรื่องของไวรัส แบคทีเรีย และฝุ่นต่าง ๆ ที่มาพร้อมกับอากาศที่หนาวเย็น ควรสวมหน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันเชื้อโรคเข้าสู่ร่างกาย
ที่มา : กองสาธารณสุขท้องถิ่น กลุ่มงานป้องกันโรค
องค์การบริหารส่วนตำบลหัวนา งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
โทร. 042-315962 โทรสาร. 042-315962
saraban@huana-nbp.go.th
https://www.huana-nbp.go.th/ file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลหัวนา
ประชาสัมพันธ์ การป้องกันโรคติดต่อและภัยสุขภาพที่เกิดในช่วงฤดูหนาวของประเทศไทย พ.ศ. 2566
ลมหนาวเริ่มมาแล้ว ถ้าไม่ดูแลสุขภาพให้ดีอาจทำให้เกิดโรคภัยตามมาได้ง่าย ๆ โรคติดต่อช่วงหน้าหนาว โรคติดต่อทางเดินหายใจ ได้แก่ โรคไข้หวัดใหญ่ โรคปอดอักเสบ โรคติดต่อทางเดินอาหารและน้ำ ได้แก่ โรคอุจจาระร่วง โรคติดต่อที่สำคัญอื่น ๆ ได้แก่ โรคหัด ภัยสุขภาพช่วงหน้าหนาว ได้แก่ การเสียชีวิตที่เกี่ยวเนื่องจากภาวะอากาศที่หนาวจัด การขาดอากาศหายใจและการสูดดมแก๊สพิษจากอุปกรณ์ที่ใช้เพิ่มความอบอุ่นให้ร่างกายจากเครื่องทำน้ำอุ่นแบบใช้ระบบแก๊ส นอกจากนี้ยังคงต้องระวังเรื่องของไวรัส แบคทีเรีย และฝุ่นต่าง ๆ ที่มาพร้อมกับอากาศที่หนาวเย็น ควรสวมหน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันเชื้อโรคเข้าสู่ร่างกาย
ที่มา : กองสาธารณสุขท้องถิ่น กลุ่มงานป้องกันโรค
องค์การบริหารส่วนตำบลหัวนา งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
โทร. 042-315962 โทรสาร. 042-315962
saraban@huana-nbp.go.th
https://www.huana-nbp.go.th/ ../add_file/งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลหัวนา
ประชาสัมพันธ์ การป้องกันโรคติดต่อและภัยสุขภาพที่เกิดในช่วงฤดูหนาวของประเทศไทย พ.ศ. 2566
ลมหนาวเริ่มมาแล้ว ถ้าไม่ดูแลสุขภาพให้ดีอาจทำให้เกิดโรคภัยตามมาได้ง่าย ๆ โรคติดต่อช่วงหน้าหนาว โรคติดต่อทางเดินหายใจ ได้แก่ โรคไข้หวัดใหญ่ โรคปอดอักเสบ โรคติดต่อทางเดินอาหารและน้ำ ได้แก่ โรคอุจจาระร่วง โรคติดต่อที่สำคัญอื่น ๆ ได้แก่ โรคหัด ภัยสุขภาพช่วงหน้าหนาว ได้แก่ การเสียชีวิตที่เกี่ยวเนื่องจากภาวะอากาศที่หนาวจัด การขาดอากาศหายใจและการสูดดมแก๊สพิษจากอุปกรณ์ที่ใช้เพิ่มความอบอุ่นให้ร่างกายจากเครื่องทำน้ำอุ่นแบบใช้ระบบแก๊ส นอกจากนี้ยังคงต้องระวังเรื่องของไวรัส แบคทีเรีย และฝุ่นต่าง ๆ ที่มาพร้อมกับอากาศที่หนาวเย็น ควรสวมหน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันเชื้อโรคเข้าสู่ร่างกาย
ที่มา : กองสาธารณสุขท้องถิ่น กลุ่มงานป้องกันโรค
องค์การบริหารส่วนตำบลหัวนา งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
โทร. 042-315962 โทรสาร. 042-315962
saraban@huana-nbp.go.th
https://www.huana-nbp.go.th/
ชื่อไฟล์ : งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลหัวนา
ประชาสัมพันธ์ช่องทางการแจ้งข้อมูลกรณีร้องเรียนด้านสิ่งแวดล้อมจากสถานประกอบการปศุสัตว์
เพื่อจะได้รับเรื่องร้องเรียนจากประชาชนเพื่อการแก้ไขปัญหาอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ สามารถสแกน QR Code หรือแจ้งข้อมูล และติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 02-653-4486
ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
องค์การบริหารส่วนตำบลหัวนา
งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
โทร. 042-315962 โทรสาร. 042-315962
saraban@huana-nbp.go.th
https://www.huana-nbp.go.th/ file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลหัวนา
ประชาสัมพันธ์ช่องทางการแจ้งข้อมูลกรณีร้องเรียนด้านสิ่งแวดล้อมจากสถานประกอบการปศุสัตว์
เพื่อจะได้รับเรื่องร้องเรียนจากประชาชนเพื่อการแก้ไขปัญหาอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ สามารถสแกน QR Code หรือแจ้งข้อมูล และติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 02-653-4486
ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
องค์การบริหารส่วนตำบลหัวนา
งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
โทร. 042-315962 โทรสาร. 042-315962
saraban@huana-nbp.go.th
https://www.huana-nbp.go.th/ ../add_file/งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลหัวนา
ประชาสัมพันธ์ช่องทางการแจ้งข้อมูลกรณีร้องเรียนด้านสิ่งแวดล้อมจากสถานประกอบการปศุสัตว์
เพื่อจะได้รับเรื่องร้องเรียนจากประชาชนเพื่อการแก้ไขปัญหาอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ สามารถสแกน QR Code หรือแจ้งข้อมูล และติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 02-653-4486
ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
องค์การบริหารส่วนตำบลหัวนา
งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
โทร. 042-315962 โทรสาร. 042-315962
saraban@huana-nbp.go.th
https://www.huana-nbp.go.th/
ชื่อไฟล์ : ขอประชาสัมพันธ์ e-Journal : วารสารสุขภาพจิตแห่งประเทศไทย ปีที่ 31 ฉบับที่ 3 (เดือนกรกฏาคม - กันยายน 2566)
มีบทความทั้งหมด 7 เรื่อง ดังนี้
ปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดพฤติกรรมฆ่าตัวตายซ้ำในผู้ป่วยจิตเวชจังหวัดชุมพร
ปัจจัยทำนายความสำเร็จในการหยุดใช้เมทแอมเฟตามีนระหว่างเข้ารับการบริการเมทริกซ์โปรแกรม
ความเครียด ความวิตกกังวล และภาวะซึมเศร้าของพยาบาลที่ทำงานในหน่วยคัดกรองโรคโควิด 19 จังหวัดอุบลราชธานี
ความชุกและปัจจัยที่สัมพันธ์กับโรคเครียดหลังเหตุการณ์สะเทือนขวัญในนักศึกษามหาวิทยาลัยที่ติดเชื้อโควิด 19 : การศึกษาแบบผสมผสาน
ผลของโปรแกรมฝึกทักษะการเลี้ยงดูเด็กปฐมวัยไทย (Thai Triple-P) ต่อพัฒนาการและความฉลาดทางอารมณ์ในเด็กกลุ่มเสี่ยงต่อพัฒนาการล่าช้า
ความชุกและแนวโน้มปัญหาสุขภาพจิตของคนไทยระหว่างการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ปี พ.ศ. 2563 - 2565
โรคเครียดภายหลังเหตุการณ์สะเทือนขวัญเนื่องจากการทำงาน
สามารถสแกน QR Code ด้านล่างนี้ได้เลยค่ะ
ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
องค์การบริหารส่วนตำบลหัวนา
งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
โทร. 042-315962 โทรสาร. 042-315962 file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ขอประชาสัมพันธ์ e-Journal : วารสารสุขภาพจิตแห่งประเทศไทย ปีที่ 31 ฉบับที่ 3 (เดือนกรกฏาคม - กันยายน 2566)
มีบทความทั้งหมด 7 เรื่อง ดังนี้
ปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดพฤติกรรมฆ่าตัวตายซ้ำในผู้ป่วยจิตเวชจังหวัดชุมพร
ปัจจัยทำนายความสำเร็จในการหยุดใช้เมทแอมเฟตามีนระหว่างเข้ารับการบริการเมทริกซ์โปรแกรม
ความเครียด ความวิตกกังวล และภาวะซึมเศร้าของพยาบาลที่ทำงานในหน่วยคัดกรองโรคโควิด 19 จังหวัดอุบลราชธานี
ความชุกและปัจจัยที่สัมพันธ์กับโรคเครียดหลังเหตุการณ์สะเทือนขวัญในนักศึกษามหาวิทยาลัยที่ติดเชื้อโควิด 19 : การศึกษาแบบผสมผสาน
ผลของโปรแกรมฝึกทักษะการเลี้ยงดูเด็กปฐมวัยไทย (Thai Triple-P) ต่อพัฒนาการและความฉลาดทางอารมณ์ในเด็กกลุ่มเสี่ยงต่อพัฒนาการล่าช้า
ความชุกและแนวโน้มปัญหาสุขภาพจิตของคนไทยระหว่างการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ปี พ.ศ. 2563 - 2565
โรคเครียดภายหลังเหตุการณ์สะเทือนขวัญเนื่องจากการทำงาน
สามารถสแกน QR Code ด้านล่างนี้ได้เลยค่ะ
ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
องค์การบริหารส่วนตำบลหัวนา
งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
โทร. 042-315962 โทรสาร. 042-315962 ../add_file/ขอประชาสัมพันธ์ e-Journal : วารสารสุขภาพจิตแห่งประเทศไทย ปีที่ 31 ฉบับที่ 3 (เดือนกรกฏาคม - กันยายน 2566)
มีบทความทั้งหมด 7 เรื่อง ดังนี้
ปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดพฤติกรรมฆ่าตัวตายซ้ำในผู้ป่วยจิตเวชจังหวัดชุมพร
ปัจจัยทำนายความสำเร็จในการหยุดใช้เมทแอมเฟตามีนระหว่างเข้ารับการบริการเมทริกซ์โปรแกรม
ความเครียด ความวิตกกังวล และภาวะซึมเศร้าของพยาบาลที่ทำงานในหน่วยคัดกรองโรคโควิด 19 จังหวัดอุบลราชธานี
ความชุกและปัจจัยที่สัมพันธ์กับโรคเครียดหลังเหตุการณ์สะเทือนขวัญในนักศึกษามหาวิทยาลัยที่ติดเชื้อโควิด 19 : การศึกษาแบบผสมผสาน
ผลของโปรแกรมฝึกทักษะการเลี้ยงดูเด็กปฐมวัยไทย (Thai Triple-P) ต่อพัฒนาการและความฉลาดทางอารมณ์ในเด็กกลุ่มเสี่ยงต่อพัฒนาการล่าช้า
ความชุกและแนวโน้มปัญหาสุขภาพจิตของคนไทยระหว่างการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ปี พ.ศ. 2563 - 2565
โรคเครียดภายหลังเหตุการณ์สะเทือนขวัญเนื่องจากการทำงาน
สามารถสแกน QR Code ด้านล่างนี้ได้เลยค่ะ
ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
องค์การบริหารส่วนตำบลหัวนา
งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
โทร. 042-315962 โทรสาร. 042-315962
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : ประชาสัมพันธ์ องค์การบริหารส่วนตำบลหัวนาได้รับแจ้งจากจังหวัดหนองบัวลำภูว่ากรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงสาธารณสุข
ขอความร่วมมือในการตรวจประเมินและรับรองมาตรฐานโรงแรมที่เป็นมิตรกับสุขภาพและสิ่งแวดล้อม (GREEN Health Hotel)
เพื่อประเมินและรับรองการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมและการส่งเสริมสุขภาพของโรงแรมและรีสอร์ทให้มีคุณภาพ ได้มาตรฐานตามหลักวิชาการและเป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุขและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง รายละเอียดปรากฎตามสิ่งที่ส่งมาพร้อมนี้
ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
องค์การบริหารส่วนตำบลหัวนา
งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
โทร. 042-315962 โทรสาร. 042-315962
saraban@huana-nbp.go.th
https://www.huana-nbp.go.th/ file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ประชาสัมพันธ์ องค์การบริหารส่วนตำบลหัวนาได้รับแจ้งจากจังหวัดหนองบัวลำภูว่ากรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงสาธารณสุข
ขอความร่วมมือในการตรวจประเมินและรับรองมาตรฐานโรงแรมที่เป็นมิตรกับสุขภาพและสิ่งแวดล้อม (GREEN Health Hotel)
เพื่อประเมินและรับรองการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมและการส่งเสริมสุขภาพของโรงแรมและรีสอร์ทให้มีคุณภาพ ได้มาตรฐานตามหลักวิชาการและเป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุขและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง รายละเอียดปรากฎตามสิ่งที่ส่งมาพร้อมนี้
ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
องค์การบริหารส่วนตำบลหัวนา
งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
โทร. 042-315962 โทรสาร. 042-315962
saraban@huana-nbp.go.th
https://www.huana-nbp.go.th/ ../add_file/ประชาสัมพันธ์ องค์การบริหารส่วนตำบลหัวนาได้รับแจ้งจากจังหวัดหนองบัวลำภูว่ากรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงสาธารณสุข
ขอความร่วมมือในการตรวจประเมินและรับรองมาตรฐานโรงแรมที่เป็นมิตรกับสุขภาพและสิ่งแวดล้อม (GREEN Health Hotel)
เพื่อประเมินและรับรองการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมและการส่งเสริมสุขภาพของโรงแรมและรีสอร์ทให้มีคุณภาพ ได้มาตรฐานตามหลักวิชาการและเป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุขและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง รายละเอียดปรากฎตามสิ่งที่ส่งมาพร้อมนี้
ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
องค์การบริหารส่วนตำบลหัวนา
งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
โทร. 042-315962 โทรสาร. 042-315962
saraban@huana-nbp.go.th
https://www.huana-nbp.go.th/
ชื่อไฟล์ : ข่าวประชาสัมพันธ์ ขอเชิญร่วมแสดงความคิดเห็นต่อ (ร่าง) ประกาศกรมควบคุมมลพิษ เรื่อง กำหนดเขตคุณภาพน้ำทะเลเพื่อการนันทนาการ ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2566
https://forms.gle/agHLGLLa3LvfVmwh8
ด้วยกรมควบคุมมลพิษได้ดำเนินการจัดทำ (ร่าง) ประกาศกรมควบคุมมลพิษ เรื่อง กำหนดเขตคุณภาพน้ำทะเลเพื่อการนันทนาการ พ.ศ. ภายใต้ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพน้ำทะเล พ.ศ. 2564 เพื่อประโยชน์ในการเฝ้าระวัง ติดตามและตรวจสอบคุณภาพน้ำทะเล อันเป็นการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมในท้องที่ที่กำหนดไว้ให้มีความเหมาะสมสำหรับใช้ประโยชน์เพื่อการนันทนาการทางน้ำ โดยเปิดรับฟังความคิดเห็นของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและประชาชนทั่วไป เพื่อนำความเห็นและให้ข้อเสนอแนะที่ได้มาประกอบในการจัดทำ (ร่าง) ประกาศกรมควบคุมมลพิษฯ ต่อไป
ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
องค์การบริหารส่วนตำบลหัวนา
งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
โทร. 042-315962 โทรสาร. 042-315962
saraban@huana-nbp.go.th
https://www.huana-nbp.go.th/ file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ข่าวประชาสัมพันธ์ ขอเชิญร่วมแสดงความคิดเห็นต่อ (ร่าง) ประกาศกรมควบคุมมลพิษ เรื่อง กำหนดเขตคุณภาพน้ำทะเลเพื่อการนันทนาการ ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2566
https://forms.gle/agHLGLLa3LvfVmwh8
ด้วยกรมควบคุมมลพิษได้ดำเนินการจัดทำ (ร่าง) ประกาศกรมควบคุมมลพิษ เรื่อง กำหนดเขตคุณภาพน้ำทะเลเพื่อการนันทนาการ พ.ศ. ภายใต้ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพน้ำทะเล พ.ศ. 2564 เพื่อประโยชน์ในการเฝ้าระวัง ติดตามและตรวจสอบคุณภาพน้ำทะเล อันเป็นการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมในท้องที่ที่กำหนดไว้ให้มีความเหมาะสมสำหรับใช้ประโยชน์เพื่อการนันทนาการทางน้ำ โดยเปิดรับฟังความคิดเห็นของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและประชาชนทั่วไป เพื่อนำความเห็นและให้ข้อเสนอแนะที่ได้มาประกอบในการจัดทำ (ร่าง) ประกาศกรมควบคุมมลพิษฯ ต่อไป
ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
องค์การบริหารส่วนตำบลหัวนา
งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
โทร. 042-315962 โทรสาร. 042-315962
saraban@huana-nbp.go.th
https://www.huana-nbp.go.th/ ../add_file/ข่าวประชาสัมพันธ์ ขอเชิญร่วมแสดงความคิดเห็นต่อ (ร่าง) ประกาศกรมควบคุมมลพิษ เรื่อง กำหนดเขตคุณภาพน้ำทะเลเพื่อการนันทนาการ ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2566
https://forms.gle/agHLGLLa3LvfVmwh8
ด้วยกรมควบคุมมลพิษได้ดำเนินการจัดทำ (ร่าง) ประกาศกรมควบคุมมลพิษ เรื่อง กำหนดเขตคุณภาพน้ำทะเลเพื่อการนันทนาการ พ.ศ. ภายใต้ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพน้ำทะเล พ.ศ. 2564 เพื่อประโยชน์ในการเฝ้าระวัง ติดตามและตรวจสอบคุณภาพน้ำทะเล อันเป็นการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมในท้องที่ที่กำหนดไว้ให้มีความเหมาะสมสำหรับใช้ประโยชน์เพื่อการนันทนาการทางน้ำ โดยเปิดรับฟังความคิดเห็นของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและประชาชนทั่วไป เพื่อนำความเห็นและให้ข้อเสนอแนะที่ได้มาประกอบในการจัดทำ (ร่าง) ประกาศกรมควบคุมมลพิษฯ ต่อไป
ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
องค์การบริหารส่วนตำบลหัวนา
งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
โทร. 042-315962 โทรสาร. 042-315962
saraban@huana-nbp.go.th
https://www.huana-nbp.go.th/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : ด้วยขณะนี้มีรายงานข่าวการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) สายพันธุ์ JN.1 ซึ่งมีการแพร่ระบาดมากขึ้นหลังช่วงเทศกาลปีใหม่ที่มีการเฉลิมฉลอง และหยุดยาวถึง 4 วัน เพื่อเป็นการเฝ้าระวังและป้องกันการระบาดของโรคโควิดสายพันธุ์ JN.1 งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลหัวนา จึงขอความร่วมมือประชาชนทุกท่านได้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคโควิดสายพันธุ์ JN.1 ดังนี้
1. เฝ้าระวังสังเกตอาการตัวเองอย่างน้อย 7 วัน หลีกเลี่ยงการสัมผัสใกล้ชิดกับผู้สูงอายุ หรือผู้มีโรคประจำตัวเรื้อรัง
2. เข้ารับการฉัดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) ประจำปี
3. สวมหน้ากากอนามัยเมื่ออยู่ในที่สาธารณะ โดยเฉพาะเมื่อร่วมกิจกรรม หรือไปสถานที่ที่มีผู้สูงอายุและผู้มีโรคประจำตัวเรื้อรัง จำนวนมาก เช่น โรงพยาบาล สถานดูแลผู้สูงอายุ
4. ตรวจ ATK เมื่อป่วยหรือมีอาการทางเดินหายใจ ไข้ ไอ เจ็บคอ หากผลเป็นบวกให้สวมหน้ากากอนามัยเมื่อใกล้ชิดผู้อื่น หลีกเลี่ยงการใกล้ชิดผู้มีภูมิคุ้มกันต่ำ สถานที่ที่มีคนจำนวนมาก หากอาการมีอาการหนื่อยหอบ หายใจลำบาก ให้รีบไปพบแพทย์เพื่อรับยาต้านไวรัสและติดตามอาการอย่างใกล้ชิด กรณีที่มีสมาชิกในครอบครัว เพื่อน/เพื่อนนักเรียน/เพื่อนร่วม
องค์การบริหารส่วนตำบลหัวนา
งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
โทร. 042-315962 โทรสาร. 042-315962 file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ด้วยขณะนี้มีรายงานข่าวการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) สายพันธุ์ JN.1 ซึ่งมีการแพร่ระบาดมากขึ้นหลังช่วงเทศกาลปีใหม่ที่มีการเฉลิมฉลอง และหยุดยาวถึง 4 วัน เพื่อเป็นการเฝ้าระวังและป้องกันการระบาดของโรคโควิดสายพันธุ์ JN.1 งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลหัวนา จึงขอความร่วมมือประชาชนทุกท่านได้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคโควิดสายพันธุ์ JN.1 ดังนี้
1. เฝ้าระวังสังเกตอาการตัวเองอย่างน้อย 7 วัน หลีกเลี่ยงการสัมผัสใกล้ชิดกับผู้สูงอายุ หรือผู้มีโรคประจำตัวเรื้อรัง
2. เข้ารับการฉัดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) ประจำปี
3. สวมหน้ากากอนามัยเมื่ออยู่ในที่สาธารณะ โดยเฉพาะเมื่อร่วมกิจกรรม หรือไปสถานที่ที่มีผู้สูงอายุและผู้มีโรคประจำตัวเรื้อรัง จำนวนมาก เช่น โรงพยาบาล สถานดูแลผู้สูงอายุ
4. ตรวจ ATK เมื่อป่วยหรือมีอาการทางเดินหายใจ ไข้ ไอ เจ็บคอ หากผลเป็นบวกให้สวมหน้ากากอนามัยเมื่อใกล้ชิดผู้อื่น หลีกเลี่ยงการใกล้ชิดผู้มีภูมิคุ้มกันต่ำ สถานที่ที่มีคนจำนวนมาก หากอาการมีอาการหนื่อยหอบ หายใจลำบาก ให้รีบไปพบแพทย์เพื่อรับยาต้านไวรัสและติดตามอาการอย่างใกล้ชิด กรณีที่มีสมาชิกในครอบครัว เพื่อน/เพื่อนนักเรียน/เพื่อนร่วม
องค์การบริหารส่วนตำบลหัวนา
งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
โทร. 042-315962 โทรสาร. 042-315962 ../add_file/ ด้วยขณะนี้มีรายงานข่าวการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) สายพันธุ์ JN.1 ซึ่งมีการแพร่ระบาดมากขึ้นหลังช่วงเทศกาลปีใหม่ที่มีการเฉลิมฉลอง และหยุดยาวถึง 4 วัน เพื่อเป็นการเฝ้าระวังและป้องกันการระบาดของโรคโควิดสายพันธุ์ JN.1 งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลหัวนา จึงขอความร่วมมือประชาชนทุกท่านได้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคโควิดสายพันธุ์ JN.1 ดังนี้
1. เฝ้าระวังสังเกตอาการตัวเองอย่างน้อย 7 วัน หลีกเลี่ยงการสัมผัสใกล้ชิดกับผู้สูงอายุ หรือผู้มีโรคประจำตัวเรื้อรัง
2. เข้ารับการฉัดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) ประจำปี
3. สวมหน้ากากอนามัยเมื่ออยู่ในที่สาธารณะ โดยเฉพาะเมื่อร่วมกิจกรรม หรือไปสถานที่ที่มีผู้สูงอายุและผู้มีโรคประจำตัวเรื้อรัง จำนวนมาก เช่น โรงพยาบาล สถานดูแลผู้สูงอายุ
4. ตรวจ ATK เมื่อป่วยหรือมีอาการทางเดินหายใจ ไข้ ไอ เจ็บคอ หากผลเป็นบวกให้สวมหน้ากากอนามัยเมื่อใกล้ชิดผู้อื่น หลีกเลี่ยงการใกล้ชิดผู้มีภูมิคุ้มกันต่ำ สถานที่ที่มีคนจำนวนมาก หากอาการมีอาการหนื่อยหอบ หายใจลำบาก ให้รีบไปพบแพทย์เพื่อรับยาต้านไวรัสและติดตามอาการอย่างใกล้ชิด กรณีที่มีสมาชิกในครอบครัว เพื่อน/เพื่อนนักเรียน/เพื่อนร่วม
องค์การบริหารส่วนตำบลหัวนา
งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
โทร. 042-315962 โทรสาร. 042-315962
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : ประกาศจากงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลหัวนา ด้วยสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองโลกได้รับข้อหารือจากคณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคประจำจังหวัด “กรณีมีการจับกุมผู้ต้องหาพร้อมของกลางเป็นบุหรี่ไฟฟ้าและน้ำยาเติมบุหรี่ไฟฟ้า ตามคำสั่งคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ”เรื่อง...ห้ามขายหรือห้ามให้บริการสินค้า “บารากู่ บารากู่ไฟฟ้าหรือบุหรี่ไฟฟ้า หรือตัวยาบารากู่ น้ำยาสำหรับเติมบารากู่ไฟฟ้าหรือบุหรี่ไฟฟ้า” ทั้งนี้คณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคออกคำสั่งห้ามผู้ประกอบธุรกิจขายสินค้าที่อาจเป็นอันตรายแก่ผู้บริโภค หากผู้ประกอบธุรกิจฝ่าฝืนคำสั่งดั่งกล่าว ย่อมมีโทษตามมาตรา ๕๖ แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ.๒๕๕๒ ▪️ พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๒ ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ (hand pointing down) (hotel) องค์การบริหารส่วนตำบลหัวนา (lunch lady) งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ☎️ โทร. 042-315962 โทรสาร. 042-315962 (post office) saraban@huana-nbp.go.th (oven) https://www.huana-nbp.go.th/ file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ประกาศจากงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลหัวนา ด้วยสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองโลกได้รับข้อหารือจากคณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคประจำจังหวัด “กรณีมีการจับกุมผู้ต้องหาพร้อมของกลางเป็นบุหรี่ไฟฟ้าและน้ำยาเติมบุหรี่ไฟฟ้า ตามคำสั่งคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ”เรื่อง...ห้ามขายหรือห้ามให้บริการสินค้า “บารากู่ บารากู่ไฟฟ้าหรือบุหรี่ไฟฟ้า หรือตัวยาบารากู่ น้ำยาสำหรับเติมบารากู่ไฟฟ้าหรือบุหรี่ไฟฟ้า” ทั้งนี้คณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคออกคำสั่งห้ามผู้ประกอบธุรกิจขายสินค้าที่อาจเป็นอันตรายแก่ผู้บริโภค หากผู้ประกอบธุรกิจฝ่าฝืนคำสั่งดั่งกล่าว ย่อมมีโทษตามมาตรา ๕๖ แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ.๒๕๕๒ ▪️ พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๒ ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ (hand pointing down) (hotel) องค์การบริหารส่วนตำบลหัวนา (lunch lady) งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ☎️ โทร. 042-315962 โทรสาร. 042-315962 (post office) saraban@huana-nbp.go.th (oven) https://www.huana-nbp.go.th/ ../add_file/ประกาศจากงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลหัวนา ด้วยสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองโลกได้รับข้อหารือจากคณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคประจำจังหวัด “กรณีมีการจับกุมผู้ต้องหาพร้อมของกลางเป็นบุหรี่ไฟฟ้าและน้ำยาเติมบุหรี่ไฟฟ้า ตามคำสั่งคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ”เรื่อง...ห้ามขายหรือห้ามให้บริการสินค้า “บารากู่ บารากู่ไฟฟ้าหรือบุหรี่ไฟฟ้า หรือตัวยาบารากู่ น้ำยาสำหรับเติมบารากู่ไฟฟ้าหรือบุหรี่ไฟฟ้า” ทั้งนี้คณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคออกคำสั่งห้ามผู้ประกอบธุรกิจขายสินค้าที่อาจเป็นอันตรายแก่ผู้บริโภค หากผู้ประกอบธุรกิจฝ่าฝืนคำสั่งดั่งกล่าว ย่อมมีโทษตามมาตรา ๕๖ แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ.๒๕๕๒ ▪️ พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๒ ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ (hand pointing down) (hotel) องค์การบริหารส่วนตำบลหัวนา (lunch lady) งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ☎️ โทร. 042-315962 โทรสาร. 042-315962 (post office) saraban@huana-nbp.go.th (oven) https://www.huana-nbp.go.th/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม สำนักปลัด องค์การบริหารตำบลหัวนา อำเภอเมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู ได้สำรวจตามนโยบาย การขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการเชิงกลยุทธ์แนวใหม่ RE-X-RAY โครงการถังขยะเปียก ลดโลกร้อน รายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตำบลหัวนา file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม สำนักปลัด องค์การบริหารตำบลหัวนา อำเภอเมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู ได้สำรวจตามนโยบาย การขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการเชิงกลยุทธ์แนวใหม่ RE-X-RAY โครงการถังขยะเปียก ลดโลกร้อน รายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตำบลหัวนา ../add_file/งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม สำนักปลัด องค์การบริหารตำบลหัวนา อำเภอเมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู ได้สำรวจตามนโยบาย การขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการเชิงกลยุทธ์แนวใหม่ RE-X-RAY โครงการถังขยะเปียก ลดโลกร้อน รายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตำบลหัวนา
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/