messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลหัวนา call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
หัวนา
อำเภอเมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลหัวนา อำเภอเมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู
เข้าร่วมประชาคมเรื่องการขุดลอกหนองทามปลาปึ่ง รวมถึงโครงการก่อสร้างสนามกีฬาอเนกประสงค์ และโครงการเปลี่ยนท่อประปาหมู่บ้าน
รายละเอียด : วันนี้ 25 มีนาคม 2567 เวลา 08.00 น. นายนนทศักดิ์ สุดจิตร นายกองค์การบริหาส่วนตำบลหัวนา พร้อมหัวหน้าส่วนราชการ พนักงานส่วนตำบล และพนักงานเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลหัวนา เข้าร่วมประชาคมเรื่องการขุดลอกหนองทามปลาปึ่ง รวมถึงโครงการก่อสร้างสนามกีฬาอเนกประสงค์ และโครงการเปลี่ยนท่อประปาหมู่บ้าน อีกทั้งได้ให้ความรู้เรื่องกฏหมายท้องถิ่น ร่วมกับผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 16 เพื่อรับฟังความคิดเห็น และข้อเสนอแนะของประชาชนในพื้นที่ ณ วัดป่าเทพนิมิตร บ้านทรายทอง หมู่ที่ 16 ต.หัวนา อ.เมืองหนองบัวลำถู จ.หนองบัวลำภู
ผู้โพส : admin