messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลหัวนา call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
หัวนา
อำเภอเมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลหัวนา อำเภอเมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู
เรื่องการประชาคมขุดลอกหนองทามปลาปึ่ง และสนามกีฬาอเนกประสงค์
รายละเอียด : วันนี้ 22 มีนาคม 2567 เวลา 08.30 น. นายนนทศักดิ์ สุดจิตร นายกองค์การบริหาส่วนตำบลหัวนา พร้อมหัวหน้าส่วนราชการ พนักงานส่วนตำบล และพนักงานเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลหัวนา เข้าร่วมประชาคม เรื่องการขุดลอกหนองทามปลาปึ่ง รวมถึงโครงการก่อสร้างสนามกีฬาอเนกประสงค์ และโครงการเปลี่ยนท่อประปาหมู่บ้าน และให้ความรู้เรื่องกฏหมายท้องถิ่น ร่วมกับผู้ใหญ่บ้าน และผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 6 เพื่อรับฟังความคิดเห็น และข้อเสนอแนะของประชาชนในพื้นที่ ณ ศาลาประชาคม บ้านดินทรายอ่อนใต้ หมู่ที่ 6 ต.หัวนา อ.เมืองหนองบัวลำถู จ.หนองบัวลำภู
ผู้โพส : admin