messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลหัวนา call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
หัวนา
อำเภอเมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลหัวนา อำเภอเมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู
โครงการฝึกอบรมหมู่บ้านน่าอยู่และคัดแยกขยะ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567
รายละเอียด : ด้วย องค์การบริหารส่วนตำบลหัวนา ได้จัดโครงการฝึกอบรมหมู่บ้านน่าอยู่และคัดแยกขยะ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 โดยนายนนทศักดิ์ สุดจิตร นายกองค์การบริหารส่วนตำหัวนา ได้มอบหมายนายบุญหนา ฤกษ์ยาม รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวนา เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฯ พร้อมคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานส่วนตำบล และพนักงานเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลหัวนา และคณะกรรมการธนาคารขยะรีไซเคิล ผู้นำชุมชน อสม. บ้านดอนเข็มใต้ หมู่ที่ 15 เข้ารับการฝึกอบรมโครงการฯ ณ บ้านโคกศรีเจริญ หมู่ที่ 11 ต.ป่าไม้งาม อ.เมือง จ.หนองบัวลำภู
ผู้โพส : admin