messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลหัวนา call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
หัวนา
อำเภอเมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลหัวนา อำเภอเมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู
“ เรื่องการจัดประชุมประชาคมท้องถิ่นเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น”
รายละเอียด : นายนนทศักดิ์ สุดจิตร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวนา พร้อมหัวหน้าส่วนราชการ พนักงานส่วนตำบล และพนักงานเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลหัวนา เข้าร่วมประชาคม เรื่องการร่างข้อกำหนดของท้องถิ่นตาม พรบ.รักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง รวมถึงโครงการก่อสร้างสนามกีฬาอเนกประสงค์ และโครงการเปลี่ยนท่อประปาหมู่บ้าน อีกทั้งได้ให้ความรู้เรื่องกฏหมายท้องถิ่น ร่วมกับผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 10 เพื่อรับฟังความคิดเห็น และข้อเสนอแนะของประชาชนในพื้นที่ ณ ศาลาประชาคม บ้านดอนหัน หมู่ที่ 10 ต.หัวนา อ.เมือง จ.หนองบัวลำภู
ผู้โพส : admin