messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลหัวนา call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
หัวนา
อำเภอเมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลหัวนา อำเภอเมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู
camera_alt ภาพกิจกรรม
โครงการ “พาหมอไปหาประชาชน” [20 พฤษภาคม 2567]
ประเพณีบุญบั้งไฟบ้านดินทรายอ่อน[2 พฤษภาคม 2567]
ประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนตำบลหัวนา[1 พฤษภาคม 2567]
“กรมการท่องเที่ยวลงพื้นที่สำรวจหนองทามปลาปึ่ง”[19 เมษายน 2567]
โครงการกีฬาสีนักเรียนสัมพันธ์ชุมชนต่อต้านยาเสพติดประจำปี พ.ศ 2567[11 เมษายน 2567]
โครงการฝึกอบรมหมู่บ้านน่าอยู่และคัดแยกขยะ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567[2 เมษายน 2567]
“ เรื่องการจัดประชุมประชาคมท้องถิ่นเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น”[1 เมษายน 2567]
“ เรื่องการประชาคมขุดลอกหนองทามปลาปึ่ง รวมถึงสนามกีฬาอเนกประสงค์ และโครงการเปลี่ยนท่อประปาหมู่บ้าน”[29 มีนาคม 2567]
ร่วมประชาคม เรื่องการขุดลอกหนองทามปลาปึ่ง รวมถึงโครงการก่อสร้างสนามกีฬาอเนกประสงค์ และโครงการเปลี่ยนท่อประปาหมู่บ้าน[28 มีนาคม 2567]
เรื่องการขุดลอกหนองทามปลาปึ่ง รวมถึงโครงการก่อสร้างสนามกีฬาอเนกประสงค์ และโครงการเปลี่ยนท่อประปาหมู่บ้าน[26 มีนาคม 2567]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 1 - 10 (ทั้งหมด 198 รายการ)