messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลหัวนา call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
หัวนา
อำเภอเมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลหัวนา อำเภอเมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู

การจัดการองค์ความรู้
info แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 2567
ผลคะแนน ( ITA)


ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT 2567)
ขอเชิญผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวนา ประเมิน ITA ปี 2567 ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) (กดลิ้งค์ด้านล่างนี้⬇️)

ลิงค์ (EIT)

QR Code


image สถานที่สำคัญ
วัดสว่างศิลา หมู่ 7 บ้านนาล้อม ต.หัวนา อ.เมือง จ.หนองบัวลำภู
วัดป่าศิลาวาส หมู่ 12 บ้านดินทรายอ่อน ต.หัวนา อ.เมือง จ.หนองบัวลำภู
วัดป่าถ้ำพระภูเก้า หมู่ 10 ต.หัวนา อ.เมือง จ.หนองบัวลำภู
วัดป่าเทพนิมิตร หมู่ 16 บ้านทรายทอง ต.หัวนา อ.เมือง จ.หนองบัวลำภู
วัดโคกก่อง หมู่ 8 บ้านดอนหัน ต.หัวนา อ.เมือง จ.หนองบัวลำภู
วัดเทพธิดาราม หมู่ 8 บ้านดอนหัน ต.หัวนา อ.เมือง จ.หนองบัวลำภู
 
image ป้ายประชาสัมพันธ์
การยื่นขอรับเงินสงเคราะห์ค่าจัดการศพตามประเพณี
No Gift Policy
ประชาสัมพันธ์ ช่องทางการร้องทุกข์ร้องเรียนของเลขาธิการวุฒสภา
โครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด
ป้ายโฆษณา หรือสิ่งอื่นใดที่รุกล้ำทางสาธารณะ หรือไม่ชอบด้วยกฎหมาย
มีแอพพลิเคชั่นดีๆ มานำเสนอ
องค์การบริหารส่วนตำบลหัวนา มีระบบ E-SMART SERVICE ที่จะเพิ่มความสะดวกในการติดต่อราชการแล้ววั้นนี้
ประชาสัมพันธ์ ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภาษีป้าย ประจำปี 2566
 
insert_drive_file ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศ สรุปข้อมูลสถิติการให้บริการ ณ จุดให้บริการ E-Service ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 22 เมษายน 2567 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : pageview22
ประกาศ สรุปข้อมูลสถิติการให้บริการ ณ จุดให้บริการ (Walk -in) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 poll
เผยแพร่วันที่ : 22 เมษายน 2567 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : pageview21
ประชาสัมพันธ์ ศูนย์บริการร่วม/ศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จ (One stop Service OSS) poll
เผยแพร่วันที่ : 19 มีนาคม 2567 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : pageview37

camera_alt ภาพกิจกรรม
โครงการ “พาหมอไปหาประชาชน” [20 พฤษภาคม 2567]
ประเพณีบุญบั้งไฟบ้านดินทรายอ่อน[2 พฤษภาคม 2567]
ประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนตำบลหัวนา[1 พฤษภาคม 2567]
“กรมการท่องเที่ยวลงพื้นที่สำรวจหนองทามปลาปึ่ง”[19 เมษายน 2567]
 
chat_bubble ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

บุคลากรภายใน
chat_bubble ผู้บริหารองค์กร
นายนนทศักดิ์ สุดจิตร
นายก อบต.หัวนา
โทรศัพท์ : 061-5935647
นายนนทศักดิ์ สุดจิตร
นายก อบต.หัวนา
โทรศัพท์ : 061-5935647
แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ปี 2566
ONE-STOP-SERVICE

สถิติ sitemap
วันนี้ 64
เดือนนี้2,304
ปีงบประมาณนี้(1 ต.ค.66)55,594
ทั้งหมด 136,106


cast ระบบการจัดซื้อจัดจ้าง e-GP
public หนังสือราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
หน่วยงานวันที่หนังสือวันที่หนังสือเรื่อง
สน.บถ.
17/05/2567
17/05/2567
ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติงานข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
กพส.
17/05/2567
17/05/2567
การปรับปรุงข้อมูลแผนปฏิบัติการด้านทรัพยากรน้ำ ตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
กพส.
17/05/2567
17/05/2567
แนวทางปฏิบัติในการบริหารงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น งบเงินอุดหนุน ที่จัดสรรให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (เทศบาลตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล)
กศ.
17/05/2567
17/05/2567
ประชาสัมพันธ์การแข่งขันเขียนเรียงความ ในหัวข้อวันลดขยะเหลือศูนย์ (Waste Fiction Competition)
[เอกสารแนบ]
กศ.
17/05/2567
17/05/2567
โครงการเปิดเทอมสร้างสุข ให้ความรักก่อนให้ความรู้
[เอกสารแนบ]
กพส.
17/05/2567
17/05/2567
การเปลี่ยนแปลงการเปิดรับคำขออาสาสมัครเยาวชนเกาหลี ประจำปี 2567 (KOICA Project Volunteer)

play_arrow วิดีโอกิจกรรมหน่วยงาน
image แนะนำองค์การบริหารส่วนตำบลหัวนา

ศาสตร์พระราชาตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง[25 สิงหาคม 2565]

โครงการบริหารจัดการน้ำตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง[25 สิงหาคม 2565]

เข้าถึงข้อมูลได้ทุกที่ทุกเวลา[25 สิงหาคม 2565]

ระบบข้อมูลข่าวสาร
ระบบบริการออนไลน์ (E-services)

ระบบ online/ข้อมูลข่าวสาร

ระเบียบ/กฎหมาย

ลิงค์น่าสนใจ
ข้อมูลสารสนเทศ